Brzeski magistrat czeka na propozycje mieszkańców ws. przebudowy drogi

3

W tym roku Gmina Brzeg planuje opracować dokumentację projektową dla przebudowy ul. Jana Pawła II oraz skrzyżowania z ulicą Piastowską. Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta pojawił się komunikat o możliwości zgłaszania uwag w zakresie planowanego remontu.


– Mieszkańcy mogą zgłaszać dowolne propozycje: ścieżki rowerowe, szerszą jezdnię, szersze chodniki, więcej zieleni. Chcemy zapoznać się ze wszystkimi koncepcjami przedstawianymi przez pieszych, rowerzystów i kierowców, aby móc ich pomysły wziąć pod uwagę na etapie planowania – mówi Sławomir Mordka, kierownik wydziału promocji UM w Brzegu.

Wszelkie propozycje można składać do 15 lutego 2018 r. pisemnie na adres brzeskiego magistratu (Biuro Budownictwa i Inwestycji, ul. Robotnicza 12) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: bbi@brzeg.pl.