Ubiegły rok był bardzo udany dla PCK

0

W dniu 23.04.2018r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Brzegu odbył się Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu połączony z Rejonową Konferencją Opiekunów Szkolnych Kół PCK. Tematem obrad było podsumowanie działalności OR PCK w Brzegu w roku 2017 oraz ustalenie i zatwierdzenie programu działania na rok 2018.


Jak podkreślił w sprawozdaniu wiceprezes Zarządu Oddziału Rejonowego w Brzegu Józef Paprotny rok 2017 można uznać za bardzo udany. Polski Czerwony Krzyż bardzo mocno akcentował swoją obecność w szkołach i przedszkolach krzewiąc idee humanitarne zgodnie ze swym statutowym powołaniem. Na naszym terenie PCK posiada 25 Szkolnych Kół PCK zrzeszających 381 członków i 437 wolontariuszy, w niższych klasach szkół podstawowych i w przedszkolach w 16 Klubach ,,Wiewiórka” działa 791 dzieci. W minionym roku szkolnym te kluby i koła wraz ze swoimi opiekunami były organizatorami wielu imprez.

Do najbardziej masowych należały Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia, Turniej Wiedzy ,,Człowiek i Jego Środowisko”, Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu, Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Brzeska młodzież czerwonokrzyska bardzo licznie i chętnie uczestniczyła też w kwestach ulicznych, z których dochód w kwocie 46 344,34 zł przeznaczony był na wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących przede wszystkim na pomoc dzieciom i seniorom. Dofinansowano m.in. wycieczki szkolne i kolonie, zakup artykułów szkolnych, zakup paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leków i żywności osobom chorym i niepełnosprawnym. Dużym zainteresowaniem dzieci z przedszkoli i szkół cieszyła się zbiórka złotych monet w akcji ,,Gorączka Złota” .

Kolejnym priorytetem brzeskiego oddziału PCK była promocja honorowego krwiodawstwa. Brzescy krwiodawcy zgrupowani w 8 klubach HDK PCK liczyli 157 członków i 711 wolontariuszy i oddali honorowo ponad 2.500 000 ml krwi. Aktywność naszych krwiodawców to efekt pracy klubowej i Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa, która potrafiła zmobilizować środowisko honorowych krwiodawców nie tylko wokół idei oddawania krwi, ale także organizując imprezy integracyjne np. zawody wędkarskie, uroczyste spotkania z okazji „DNI HDK”, konkurs „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”, w którym uczestniczyli uczniowie – krwiodawcy z Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu. Dbano także o wyróżnianie i odznaczanie najaktywniejszych honorowych krwiodawców. Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III, II i I stopnia otrzymały w 2017 roku 84 osoby.

Brzeski Oddział PCK pozyskuje także odzież używaną , którą przekazuje potrzebującym .
W 2017r. wydawano odzież używaną dla rodzin, bezdomnych oraz podopiecznych MOPS w Brzegu i GOPS w Skarbimierzu. Ponadto wydaliśmy akcesoria dziecięce i sprzęt rehabilitacyjny.

Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do tak pięknych osiągnięć, szczególnie Prezes Zarządu zapewnił, że w obecnym roku będzie kontynuowana dobra współpraca PCK ze szkołami, przedszkolami, klubami HDK poprzez organizowanie kolejnych imprez pod czerwonokrzyskimi hasłami propagującymi zdrowie, higienę, pierwszą pomoc, walkę z nałogami, a przede wszystkim bezinteresowną pomoc potrzebującym.

Wioletta Wrębiak-Zięba
PCK Brzeg