Samochód dla nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Grodkowie.

0

16 maja 2018 r. w Urzędzie Miejskim Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz przekazał Dyrektorowi Brzeskiego Centrum Medycznego Krzysztofowi Konikowi samochód osobowy, używany wcześniej przez Straż Miejską w Grodkowie.


Samochód ten będzie wykorzystywany przez lekarzy i personel nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Grodkowie przy ul. Szpitalnej 13, w razie konieczności dojazdu ww. do domu chorego podczas pełnionych dyżurów.