Wyznaczono nowy termin zakończenia budowy ścieżki rowerowej na trasie Michałowice – Lubsza

0

W drugim półroczu 2017 roku rozpoczęła się budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej 39 w Gminie Lubsza, na odcinku Lubsza – Michałowice. Pierwotny termin zakończenia inwestycji wyznaczono na listopad 2017 r., jednak wykonawca robót, ze względu na okres zimowy, uzyskał zgodę na przedłużenie terminu realizacji tego zadania.


Tydzień temu (7 lutego) w Urzędzie Gminy w Lubszy odbyło się spotkanie odnośnie zakończenia budowy oraz wykonania prac rolnych w sąsiedztwie budowanej ścieżki rowerowej. W spotkaniu uczestniczyli: kierownik brzeskiego rejonu GDDKiA, kierownik budowy, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubsza – Wojciech Jagiełłowicz oraz wójt Gminy Lubsza – Bogusław Gąsiorowski.

W trakcie zebrania ustalono nowy termin zakończenia budowy, do 15.04.2018 roku. Czynności odbiorowe zostaną wykonane pomiędzy 15 kwietnia a początkiem maja 2018 roku. W trakcie budowy rolnicy posiadający pola uprawne będą mogli korzystać ze zjazdów tłuczniowych, które zostaną wyasfaltowane do 15 kwietnia br.  Ponowne okazanie granic pasa drogi krajowej 39 – zostanie przeprowadzone po 15.04.2018 r.