72 rocznica wyzwolenia obozu „Brieg-Pampitz”.

0

 

W związku z fatalną pogodą w dniu 28 kwietnia 2017r.,  na uroczystości wyzwolenia obozu „Brieg – Pampitz” organizatorzy – Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu – Osiedle zaprosili uczestników uroczystości do holu Gimnazjum w Skarbimierzu. Przybyli przedstawiciele władz samorządowych ze starostą Powiatu Brzeskiego Maciejem Stefańskim, wójtem Gminy Skarbimierz Andrzejem Pulitem i wiceburmistrzem Brzegu Bartłomiejem Kostrzewą na czele.


Obecny był poczet sztandarowy brzeskich saperów oraz z-ca dowódcy      1 pułku saperów ppłk Dariusz Tulin, z-ca komendanta brzeskiej policji Adam Bielecki i mł. bryg. Dariusz Maciążek ze Straży Pożarnej w Brzegu. Szczególnie ciepło powitano poczet sztandarowy  koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Brzegu z wiceprezesem Ireneuszem Szeligą na czele oraz poczty sztandarowe brzeskich instytucji oświatowych.

W krótkich okolicznościowych wystąpieniach p. wicedyrektor szkoły Marty Zając, starosty Macieja Stefańskiego i wójta Andrzeja Pulita padło wiele słów o pamięci o ofiarach byłego obozu pracy w Pępicach, wspominano o panu Czajkowskim byłym prezesem SZŻAK, który był pomysłodawcą i wraz z wojskiem głównym wykonawcą obelisku w Pępicach.

W części artystycznej zaprezentował się chór „Cantate Domino” ze Skarbimierza oraz młodzież z gimnazjum w Skarbimierzu. Szczególnie mocno wybrzmiała wykonywana na koniec Rota, która wraz z chórem wszyscy odśpiewali na stojąco. Na zakończenie czekała na wszystkich gorąca grochówka.

Po uroczystościach w gimnazjum delegacje założyły wieńce i kwiaty pod obeliskiem w Pępicach.