Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze!

0

Uroczysty apel z okazji Odzyskania Niepodległości w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki.


10 listopada br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu mieliśmy wielką przyjemność wzięcia udziału w obchodach 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. O godzinie 11:00 rozpoczęła się wzruszająca akademia, którą wraz z uczniami przygotował nauczyciel historii – Pan Witold Linard.

Nasi najstarsi koledzy przypomnieli nam najważniejsze fakty związane z tym świętem. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni, kończące działania bojowe Wielkiej Wojny. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość.

Słuchaliśmy tych słów z zainteresowaniem, tym bardziej, że zespół pod kierunkiem pani Honoraty Rodobolskiej uświetnił ten czas pięknie wykonanymi pieśniami patriotycznymi. Gdy z głośników popłynęły słowa „Uwięziony ptak nie śpiewa, a czy wiesz dlaczego? Bo nie spotkasz nigdy w klatce ptaka szczęśliwego” niektórzy nie kryli łez wzruszenia.

W słowach podziękowania do organizatorów i zebranych gości pani dyrektor Anna Krokosz wyraziła swój podziw oraz poprosiła, abyśmy ten ważny dla narodu polskiego dzień obchodzili z godnością i szacunkiem.

Warsztaty dziennikarskie: Kinga Szambelan

opiekun: Adriana Puzyniak