Czy nasz Brzeg się rozwija? – Felieton Wojciecha Wójcika

1

Brzeg, miasto z ciekawą historią, wieloma zabytkami, niegdyś „miasto park”, w którym swego czasu dobrze prosperowały zakłady produkcyjne. Dawały one pracę nie tylko brzeżanom, ale także szerokiej społeczności okolicznych miejscowości. Położenie Brzegu niewątpliwie miało wpływ na jego niegdysiejszy rozwój przemysłowy i gospodarczy.


Bliskość rzeki, powstanie jednej z pierwszych tras kolejowych w Polsce, czy trakty przebiegające przez miasto. Obecnie możemy dodać krzyżujące się dwie drogi krajowe i krótki dojazd do autostrady A4. Niestety to wszystko nie powoduje, że nasze miasto się rozwija tak, jak choćby oddalona od nas o 17 km Oława. O to czy nasze miasto się rozwija pytam jako młody mieszkaniec Brzegu, bo to ma niewątpliwy wpływ na naszą przyszłość, przyszłość naszego, lokalnego społeczeństwa. Zastanawiam się wraz z innymi mieszkańcami, użytkownikami forumbrzeg.pl nad tym, co można zrobić, aby nasze miasto stało się bardziej atrakcyjnym nie tylko dla nas, ale także dla osób, które mogłyby tu przyjechać.

W Brzegu głośno obecnie jest o budowie więzienia, które ma przynosić dochody. Nie wiadomo niestety w jakiej dokładnie wysokości i czy faktycznie będą na nim zarabiać jakiekolwiek inne firmy poza miejskimi wodociągami i Zakładem Higieny Komunalnej. Jak wiadomo są to monopoliści na naszym rynku, co prawda nie ma pewności odnośnie ZHK, tj. czy będzie współpracować z nowym zakładem karnym, bo dziś odpady mogą być odbierane przez inną firmę, wyłonioną w przetargu, która zaoferuje najkorzystniejszą ofertę.

Budowa więzienia niewątpliwie związana jest z rozwojem miasta oraz jego wizerunkiem. Wydaje mi się, że włodarze Brzegu chyba nie do końca zastanawiają się nad swoimi decyzjami. Przykładów poza więzieniem można podać jeszcze kilka. Kupno „Zielonki” za prawie 3 mln zł, na której w dalszym ciągu brakuje inwestorów, a do budżetu miasta już od kilku lat nie wpływa podatek od gruntów liczony w setkach tysięcy złotych rocznie. Podatek ten płaciła miastu Agencja Mienia Wojskowego, zanim teren w ramach przetargu gmina od niej kupiła. Wydanie przez burmistrza niemałych pieniędzy na kąpielisko przy ulicy Korfantego i plaże przy Odrze za przyzwoleniem rady, to kolejne przykłady na ich marnotrawienie. Remont szaletu za bagatela 200 tysięcy złotych pozostawię bez komentarza.

Mieszkańcy miasta widzą, jak ich podatki są marnotrawione. Widzą, że burmistrz co prawda remontuje miasto, ale też je zadłuża. Po to by mieć kolejne zdjęcie do swojego portfolio? O aktywności większości radnych, o tym że wychodzą do mieszkańców i z nimi rozmawiają poza kilkoma wyjątkami praktycznie nie można usłyszeć.

Nie jest wiedzą tajemną, że Brzeg jest jednym z gęściej zabudowanych miast w kraju. Jedyne tereny inwestycyjne to wykupiona od wojska „Zielonka” i częściowo należące do miasta, a częściowo do Skarbu Państwa tereny, gdzie ma powstać drugi zakład karny. Brakuje miejsca nie tylko na budownictwo przemysłowe, ale także na kolejne osiedla mieszkaniowe. Dotychczas nowo budowane obiekty mieszkaniowe są upychane po całym mieście, niekoniecznie pasując wyglądem do sąsiadujących budowli.

Szansą na rozwój dla miasta jest poszerzenie jego granic. Chyba każdy widzi, że nie ma już przerw pomiędzy Brzegiem a Pawłowem, Żłobizną czy Pisarzowicami. Miasta w sąsiadujących powiatach rozszerzają swoje granice, bo tamtejsi włodarze wiedzą, że do rozwoju i inwestycji potrzebne są wolne tereny. Jako przykład można podać Nysę, Oławę, albo niedawno głośną sprawę o powiększeniu Opola m.in. o wsie, z którymi była podobna sytuacja jak z Brzegiem – nie było widocznej przerwy między miejscowościami. W tych miejscowościach powstają nowe drogi, budowane są osiedla i w związku z rozwojem infrastruktury powstają także fabryki.

O ile włączenie do granic miasta samych Pisarzowic czy Żłobizny jest możliwe, ale może być utrudnione ze względu, iż leżą one na terenie innych gmin, o tyle gdyby dokonać połączenia całych gmin Brzeg i Skarbimierz, do którego chce namówić mieszkańców Komitet ds. połączenia gmin Brzeg i Skarbimierz, powiększenie Brzegu o Pawłów i Żłobiznę byłoby formalnością. Należy wziąć to pod uwagę, ze względu na rozwój Skarbimierza, który w późniejszym czasie, gdyby został miastem, zapewne też starałby się poszerzać swoje granice, poszukując nowych terenów dla inwestorów. Gdyby doszło do takiego rozwoju sytuacji, można założyć, że Brzeg będzie na przegranej pozycji.

Jako duża gmina wiejsko-miejska, powstała w wyniku połączenia dwóch gmin, poza bonusem ministerialnym w wysokości ponad 20 milionów złotych, o którym można poczytać na profilu Komitetu na portalu facebook.pl*, mielibyśmy szansę na szybszy rozwój. Duża gmina z większą liczbą mieszkańców, będzie miała większe szanse na budowę drugiej przeprawy na Odrze wraz z obwodnicą. Ta, gdyby powstała w okolicach ulicy Wrocławskiej, pozwoliłaby na lepszy dojazd do Skarbimierza TiR-om i pracownikom przyjeżdżającym od strony Pisarzowic (propozycje umieszczenia przeprawy i poprowadzenia dróg do zobaczenia na forumbrzeg.pl**).

Wszyscy chcemy dobra naszego regionu, jego rozwoju. Tego, by były w nim miejsca pracy, ale nie tylko montownie z niskimi wypłatami. Miejsca, w których będą mogli pracować młodzi ludzie po studiach, nie musząc wyjeżdżać z rodzinnego Brzegu, w poszukiwaniu pracy w dużych aglomeracjach, aby spłacić 40-letni kredyt na mieszkanie.

Jako młody mieszkaniec Brzegu chciałbym tu pozostać, płacić podatki i starać się, aby kolejne pokolenie brzeżan nie musiało zastanawiać się czy warto żyć tu, czy wyjechać do innego miasta, czy też za granicę. Gorąco zachęcam do dyskusji i obserwowania tematu o tej samej nazwie co powyższy felieton na forumbrzeg.pl.*** Cytując dr Edytę Szafranek z Uniwersytetu Opolskiego: „Ja i każdy inny mieszkaniec obszaru miejskiego, jak również pozamiejskiego, staję się uczestnikiem procesów rozwoju, które zachodzą w miastach i ich otoczeniu. Aktualnie to miasta skupiają ponad 60 proc. ludności w Polsce i mają korzystniejsze uwarunkowania do przyciągania i lokalizacji przemysłów kreatywnych, najnowszych technik i technologii, koncentracji miejsc kultury, nauki, rozrywki i sportu, a także zróżnicowanej oferty miejsc pracy. Tego wszystkiego ludzie potrzebują do codziennego życia i możliwości rozwoju„****. Dlaczego nasze miasto nie do końca wykorzystuje swoje możliwości? To pytanie do włodarzy, na które zapewne nie otrzymamy odpowiedzi.

Nie pozwólmy, aby nasz Brzeg był zarządzany nieodpowiedzialnie. Zadbajmy o to, żeby stawał się naszym miastem, z naszymi decyzjami, decyzjami mieszkańców.

Wojciech Wójcik
Użytkownik forumbrzeg.pl
Członek komitetu ds. połączenia gmin Brzeg i Skarbimierz

*Źródło: https://www.facebook.com/Komitet-ds-połączenia-gmin-Brzeg-i-Skarbimierz-146159922671657/
** Źródło : http://forumbrzeg.pl/ppadd/viewtopic.php?t=24332
*** Źródło : http://forumbrzeg.pl/ppadd/viewtopic.php?t=35227
****Źródło: http://opole.wyborcza.pl/opole/1,111632,20175089,naukowcy-pomagaja-naprawiac-miasta.html?disableRedirects=true).&disableRedirects=true