Długowieczność na Opolszczyźnie, czyli kto dostaje ekstra emeryturę

0
fot. freeimages.com / Pierre Amerlynck

W ubiegłym roku opolski ZUS wypłacał specjalne świadczenie 42 osobom, które urodziły się ponad sto lat temu. Liczba wiekowych seniorów stale rośnie i będą oni otrzymywać co miesiąc 4003,88 zł brutto.


– Starzenie się społeczeństwa to trend, który trudno będzie odwrócić. Rośnie liczba osób
w tzw. wieku poprodukcyjnym (kobiety 60 lat i więcej, mężczyźni 65 lat i więcej). Maleje
zaś w wieku produkcyjnym (18-64 lata) i przedprodukcyjnym (do 17 lat). Każdego roku poszerza się grono seniorów, żyjących ponad sto lat. W 2019 roku w województwie opolskim świadczenie honorowe wypłacaliśmy 42 osobom. Najwięcej stulatków – bo aż 17 – mieszkało w Opolu i powiecie opolskim. Powiat nyski gościł dziewięciu, a strzelecki, prudnicki i krapkowicki po trzech odbiorców tej wyjątkowej emerytury – informuje
Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Świadczenie honorowe nie jest jednorazową zapomogą. Wypłacane jest z urzędu i co miesiąc, dodatkowo do już pobieranego świadczenia z ZUS lub innego organu rentowego. Aby otrzymać ekstra emeryturę nie trzeba składając żadnych wniosków. Wyjątkiem są osoby, które nie otrzymują świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS, KRUS czy innej instytucji. W takich przypadkach wniosek o przyznanie świadczenia honorowego jest niezbędny, i powinien go złożyć sam zainteresowany, jego ustawowy przedstawiciel albo pełnomocnik. Warto wówczas pamiętać o dokumencie potwierdzającym datę urodzenia, czyli odpisie aktu urodzenia, ważnym paszporcie bądź dowodzie osobistym wydanym po 2001 r.

– Środowisko stulatków będzie się zwiększać. Jeszcze w 2000 roku kobieta na Opolszczyźnie żyła przeciętnie nieco ponad 78 lat, a obecnie to prawie 82 lata. Mężczyzna w naszym regionie żyje przeciętnie prawie 75 lat, a w 2000 roku przeżywał średnio niespełna 71 lat – zauważa Sebastian Szczurek.

Dodajmy, że w całej Polsce ZUS wypłaca prawie 2 tysiące świadczeń honorowych z tytułu ukończenia 100 lat życia. Zdecydowaną większość – bo aż 85 proc. – stanowią kobiety. Najwięcej 100-latków zamieszkuje w województwie mazowieckim (około 300 osób), a najmniej w woj. opolskim.