Od czerwca za wodę i ścieki zapłacimy więcej. Podwyżka nie tak znacząca, jak w ubiegłym roku

0
fot. archiwum

Mieszkańcy Brzegu otrzymali w ostatnim czasie zawiadomienia o zmianie wysokości opłat za wodę i ścieki. To efekt nowych taryf, o które już w 2019 r. wnioskowała miejska spółka Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu. Tym razem wzrost stawek nie będzie tak duży, jak w ubiegłym roku.


Przypomnijmy, że w pierwszym kwartale 2020 r. za 1m3 wody płaciliśmy 4,41 zł, a za 1m3 odprowadzonych ścieków 5,58 zł. Od czerwca ub.r. nastąpił wzrost ceny za wodę i ścieki aż o 15% (5,02 zł za 1m3 wody i 6,47 zł za 1 m3 ścieków), co było skutkiem nowej taryfy, o którą wnioskowało PWiK w Brzegu, a zatwierdziło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Na podstawie tej samej decyzji, od czerwca 2021 r. także zapłacimy więcej, jednak wzrost cen nie będzie już tak znaczący. Nowa stawka za wodę wyniesie 5,05 zł, z kolei za ścieki 6,58 zł, czyli łącznie 11,63 za 1 m3 (podwyżka o 1,22%).

Należy zaznaczyć, że PWiK w Brzegu uzasadniało swój wniosek o zmianę taryf warunkami ekonomicznymi, czyli zwiększeniem poziomu płacy minimalnej pracowników, dodatkowymi kosztami amortyzacji, wzrostem cen energii i środków chemicznych, a także wzrostem kosztów usług remontowych. W uzasadnieniu decyzji PGW Wody Polskie możemy przeczytać, że: – „Największy wpływ na wzrost cen mają wykonane inwestycje oraz konieczne (z uwagi na stan i wiek urządzeń) bieżące remonty”.

Dodajmy, że Wody Polskie już w ubiegłym roku wyjaśniały, że ceny za wodę i ścieki ustalają dostawcy usług (w tym przypadku PWiK w Brzegu), z kolei PGW Wody Polskie są jedynie weryfikatorem stawek wodno-ściekowych.

  • „Od początku rozpoczęcia działalności, czyli od 1 stycznia 2018 roku, Wody Polskie, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem są weryfikatorem taryf wodno-ściekowych, stojąc na straży nie ponoszenia przez mieszkańców zawyżonych kosztów dostaw wody i odbioru ścieków. Wody Polskie zatem nie wyznaczają stawek, ale je jedynie regulują. Ceny za wodę i ścieki ustalają wyłącznie dostawcy usług. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i przepisami za prowadzenie działalności w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków odpowiada samorząd – jest to zadanie własne gminy, w tym przypadku gminy Brzeg. O tym, w jaki sposób ceny są ustalane przez jednostki samorządowe można przeczytać między innymi w specjalnej broszurze poświęconej zagadnieniom taryf wodno-ściekowych wydanej przez Wody Polskie: https://wody.gov.pl/images/dokumenty/broszura-taryfy.pdf– informowała naszą redakcję Anna Tarka, rzecznik prasowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu.