Urząd Zamówień Publicznych wszczął kontrolę ws. przetargu na zakup auta dla wójta Pulita

0
Auto DS7 Crossback zakupione przez Gminę Skarbimierz kosztowało podatników 257 000,00 złotych. Jest jednym z najdroższych samochodów w Polsce nabytych przez samorząd.

Po ponad ośmiu miesiącach prowadzonego postępowania wyjaśniającego, Urząd Zamówień Publicznych wszczął kontrolę w sprawie zakupu auta dla wójta Skarbimierza. Prezes UZP uznał, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


Przypomnijmy, że Gmina Skarbimierz zakupiła pojazd o wartości ponad ćwierć miliona złotych. To jeden z najdroższych pojazdów w Polsce zakupiony za publiczne pieniądze przez samorząd. Kontrowersje wzbudziła niebagatelna kwota oraz fakt, że uchwała w tej sprawie wskazywała na zakup auta elektrycznego, a ostatecznie zakupiono pojazd hybrydowy. Okazuje się, że to nie wszystko, bo Urząd Zamówień Publicznych przypuszcza, że mogło dojść do nieprawidłowości w samym procesie zamówienia.

  • „Dnia 5 października 2020 roku na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej gminy zostało zamieszczone ogłoszenie na zadanie: „Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV z napędem 4×4 rocznik 2020 do Urzędu Gminy Skarbimierz”. W związku z tym, że w dniu otwarcia przetargu wpłynęła tylko jedna oferta, która nie spełniała wymagań ze względu na większą cenę (tj. 270 tys.) niż środki jakimi Gmina dysponowała na zakup samochodu (tj. 260 tys.) przetarg został unieważniony. Po unieważnieniu przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych jak i na stronie Urzędu Gminy Skarbimierz dnia 15.10.2020r. została umieszczona informacja o zamówieniu z wolnej ręki. Zamówienie zostało zawarte w trybie zamówienia z wolnej ręki” – informował nas w połowie grudnia 2020 r. Leszek Dyba, zastępca Andrzeja Pulita.

Na razie nie wiadomo, czy takie same wyjaśnienia Gmina Skarbimierz przekazała inspektorom Urzędu Zamówień Publicznych, jednak wiadomo, że kontrolerzy po przeprowadzonym postepowaniu wyjaśniającym zdecydowali o wszczęciu kontroli doraźnej.

  • „(…) po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, na podstawie art. 161 ust. 1 i 2 oraz art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wszczął kontrolę doraźną w sprawie ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” – informuje Katarzyna Tyc-Okońska z Urzędu Zamówień Publicznych.

Art. 165. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mówi o tym, że kontrolę doraźną przeprowadza się w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik. Do sprawy będziemy wracać.