Poważne zarzuty dla wójta gminy Skarbimierz. Prokuratura wniosła do sądu akt oskarżenia

1
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

O tym, że nad wójtem Skarbimierza zbierają się czarne chmury pisaliśmy jako pierwsi już w marcu 2022 roku. W listopadzie 2023 roku prokuratura zakończyła śledztwo i wniosła do Sądu Rejonowego w Brzegu akt oskarżenia. Chodzi o przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego przez wójta Andrzeja P., przy jednoczesnym osiągnięciu korzyści majątkowej dla innego podmiotu, poprzez umorzenie podatku na ponad pół miliona złotych.


Jak ustalił portal Brzeg24.pl, akt oskarżenia obejmuje zarzuty z art. 231§2 k.k. w związku z art. 12§1 k.k. W toku prokuratorskiego śledztwa ustalono, że Andrzej P. przekroczył swoje uprawnienia i w okresie kilku lat wydał 9 decyzji o umorzeniu zobowiązań podatkowych jednej z lokalnych spółek. W ten sposób wójt Skarbimierza doprowadził do umorzenia należnego Gminie podatku od nieruchomości na kwotę 526 066,00 zł.

  • „Działanie to nosiło cechy działania na szkodę interesu publicznego, a jednocześnie było działaniem przynoszącym korzyść majątkową podatnikowi. Stąd przyjęta kwalifikacja czynu przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę, inny podmiot. Jest to bardzo poważne przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat” – mówi nam prok. Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Udało się nam skontaktować telefonicznie z wójtem i zapytać o jego stanowisko w tej sprawie. Włodarz gminy był zaskoczony i poinformował, że nic nie wie, aby taki akt oskarżenia trafił do sądu, natomiast w całej sprawie dopatruje się podtekstu politycznego. Zdaniem wójta w śledztwie padło wiele nieprawdziwych oskarżeń, a on sam nie czuje się winny, jednak nie wyraził zgody na publikację swojego wizerunku oraz nazwiska.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama

Z naszych ustaleń wynika, że ta sprawa jest pokłosiem jednej z przeprowadzonych w Urzędzie Gminy w Skarbimierzu kompleksowych kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Jak informowaliśmy już w marcu 2022 roku, inspektorzy RIO wykryli wówczas naruszenia z zakresu: rachunkowości, przepisów podatkowych i zamówień publicznych, a także nieprawidłowości związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi oraz udzielaniem i rozliczaniem dotacji. Przynajmniej jedno z działań Andrzeja P. było na tyle podejrzane, że RIO postanowiła wówczas zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa, a śledztwo znalazło swój finał dopiero teraz.

  • „W ocenie inspektorów wójt Skarbimierza drastycznie przekroczył swoje uprawnienia. Umarzał podatki podmiotowi, z którym miał podpisane jakieś porozumienie. Ten dokument został ujawniony w trakcie kontroli. To jest bezprawne działanie, wójt nie może z nikim się dogadywać, że będzie umarzał zobowiązania podatkowe” – mówił w 2022 roku nasz rozmówca z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Do sprawy będziemy wracać.

Reklama