TRZB oficjalnie zaprezentowało kandydatkę na burmistrza Brzegu

0
fot. Janusz Pasieczny
Reklama
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego

Kampania wyborcza w tegorocznych wyborach samorządowych będzie wyjątkowo krótka, ale wszystko wskazuje na to, że powoli zaczyna się rozkręcać. Sporo komitetów dokonało już zgłoszeń, a komisarze wyborczy na bieżąco zgłoszenia rejestrują. Pierwszym komitetem wyborczym, który oficjalnie zaprezentował swoją kandydatkę na burmistrza jest KW Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej.


W czwartek (8. lutego), w siedzibie TRZB odbyło się spotkanie, na którym ogłoszono Violettę Jaskólską – Palus jako kandydatkę na burmistrza Brzegu.

  • „Przede wszystkim chciałabym wprowadzić nowy standard zarządzania miastem opierający się na haśle „Współpraca zamiast konfliktów”, czym zresztą kieruję się na co dzień. Chciałabym, aby w Brzegu żyło się dobrze po prostu wszystkim. Marzy mi się, żeby brzeżanie nie musieli wyjeżdżać z naszego miasta na stałe. Do tego potrzebne są oczywiście różnorodne działania w wielu aspektach życia. Przede wszystkim ludzie muszą mieć odpowiadającą im pracę, właściwe warunki mieszkaniowe i szeroką ofertę atrakcji” – mówiła Violetta Jaskólską – Palus.

Konfliktów, a nawet tzw. „zarządzania poprzez konflikt” rzeczywiście w Brzegu nie brakuje, podobnie jak rekordowego wyludniania się miasta. Oferta atrakcji, czy warunki mieszkaniowe – szczególnie w lokalach gminnych – również kuleją od dawna. Kandydatka TRZB nawiązała w swoim wystąpieniu także do budżetu miasta i lokalnego rynku pracy.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI
  • „Chciałabym, żeby pieniądze z budżetu Brzegu były wydawane na priorytetowe inwestycje, ale żeby to były inwestycje oczekiwane przez mieszkańców. Będę dążyła do zapoznania się z tymi potrzebami i we współpracy z Radą Miejską oraz innymi podmiotami, efektywnie gospodarować budżetem. Na przykład optymalnie wykorzystywać zysk ze spółek miejskich, aby było to z korzyścią zarówno dla samych spółek, ich pracowników, jak i mieszkańców Brzegu. Uważam, że jako gmina powinniśmy stworzyć jak najlepsze warunki na lokalnym rynku pracy, m.in. dla obecnych, jak i nowych przedsiębiorców. Z myślą o nich powinien powstać inkubator przedsiębiorczości. Myślę również o powstaniu w centrum miasta nowoczesnej przestrzeni handlowej dla lokalnego handlu, usług i małej gastronomii. Brzeżanie powinni mieć możliwość korzystania z Brzeskiej Karty Mieszkańca, czyli systemu rabatów i udogodnień związanych np. ze sklepami, basenem, kulturą, czy komunikacją miejską, która powinna być, także ze względów ekologicznych, docelowo darmowa” – wyliczała Violetta Jaskólska – Palus.

Kandydatka na burmistrza podkreśliła również istotę dostępności miejsc w żłobkach i przedszkolach, ofertę edukacyjną, turystyczną, kulturalną oraz ważną rolę organizacji pozarządowych w Brzegu.

Dodajmy, że Violetta Jaskólska-Palus jest brzeżanką. Przez ostatnie siedemnaście lat pełniła obowiązki dyrektora Przedszkola Publicznego nr 6 w Brzegu. Była członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obecnie należy do stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej, a w latach 2022 – 2023 pełniła funkcję prezesa Stowarzyszenia Razem dla Powiatu Brzeskiego.

Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego