Kto wydał pozwolenie na „banerozę”? Burmistrz Brzegu milczy, Wojewódzka Konserwator Zabytków przeprowadzi kontrole

0
Reklama
Reklama
Reklama

Opolska Wojewódzka Konserwator Zabytków bierze się za wyborczą agitację na obiektach zabytkowych w Brzegu. „Samowolki” na taką skalę nie ma w innych miastach, a chodzi o banery niektórych kandydatów i kandydatek rozwieszone na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Niektórzy mogą nie wiedzieć, że na wywieszenie reklamy na zabytku potrzebna jest specjalna zgoda OWKZ lub burmistrza, ale… burmistrz powinien wiedzieć i znać przepisy. Kiedy pytamy o sprawę Jerzego Wrębiaka m.in., czy wydał zgodę sam sobie (na swój baner), to odpowiedzi nie otrzymujemy, natomiast Wojewódzka Konserwator Zabytków zapowiada postępowania administracyjne i kontrole.


  • „Dobra kulturalne, zdobiące nasze miejscowości, w tym budynki, stanowią wspólne dziedzictwo i powinny być wolne od wyborczego zgiełku, a nade wszystko wizualnego bałaganu. Umieszczanie materiałów bez pozwolenia niesie za sobą konsekwencje, m.in. kary pieniężnej administracyjnej” – informuje Monika Ożóg, Opolska Wojewódzka Konserwator Zabytków.

Niestety nie wszyscy kandydaci potrafią uszanować zabytki i dziedzictwo kulturowe, bo na pierwszym miejscu liczy się ekspozycja ich baneru wyborczego. Niewykluczone, że niektórzy kandydaci posiadają specjalne zezwolenie, jednak jak podkreśla Monika Ożóg – jako Wojewódzka Konserwator Zabytków nie będzie takich zezwoleń wydawała.

  • „Informuję wszystkie komitety oraz osoby kandydujące w najbliższych i kolejnych wyborach, że jako Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie będę wyrażała zgody na umieszczanie jakichkolwiek materiałów wyborczych na obiektach zabytkowych. W sytuacji, kiedy budynek (w tym ogrodzenie) jest wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Opolskiego lub znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej taką zgodę wydaje Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, zaś kiedy jest w Gminnej Ewidencji Zabytków – burmistrz” – wyjaśnia OWKZ.

Co oczywiste, Brzeg zabytkami stoi, a tylko w Gminnej Ewidencji Zabytków znajduje się około 600 obiektów. Między innymi budynek przy ul. Chrobrego oraz na rogu ul. Szpitalnej i placu Nad Odrą, gdzie wywieszono sporych rozmiarów banery burmistrza Jerzego Wrębiaka. Podobna „baneroza” innych kandydatów i kandydatki ma miejsce na zabytkach przy ul. Łokietka oraz u zbiegu ul. Długiej i Chrobrego. O sprawę zapytaliśmy gospodarza miasta:

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama
Reklama
Reklama

1.) Czy burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, wydawał zgodę na rozwieszenie własnego banera wyborczego na elewacji zabytkowego budynku przy ul. Chrobrego (zdjęcie w załączniku)?
2.) Czy burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, wydawał zgodę na rozwieszenie własnego banera wyborczego na elewacji zabytkowego budynku przy Placu nad Odrą, obecnie ul. Szpitalana (zdjęcie w załączniku)?
3.) Czy burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, wydawał zgodę na rozwieszenie banerów wyborczych innych kandydatów na elewacji zabytkowego budynku przy ul. Łokietka (zdjęcie w załączniku)?
4.) W przypadku, gdy burmistrz Jerzy Wrębiak wydawał zgodę na rozwieszenie własnych banerów wyborczych na zabytkowych budynkach, to czy nie widział w takim działaniu tzw. konfliktu interesów i czy przekazał rozpatrzenie takiej sprawy do organu nadrzędnego?

Niestety, Jerzy Wrębiak nie odpowiedział na żadne z naszych pytań. Warto również zwrócić uwagę, że banery niektórych kandydatów są przymocowane do ogrodzenia lub poręczy za pomocą sznurka, ale te największe wymagają wiercenia w elewacji i przykręcenia nawet na kilkadziesiąt śrub. Ten drugi sposób zwyczajnie uszkadza strukturę zabytku, co może, a nawet powinno, skutkować dodatkowymi konsekwencjami karnymi.

Nawet jeśli przyjąć, że kandydaci nie mają nic wspólnego z banerami, bo rzekomo rozwiesiły je komitety wyborcze, to przecież trudno uwierzyć w narrację, że burmistrz miasta nie widzi tej sytuacji i nie wie, które obiekty są wpisane do rejestru zabytków. Co ciekawe, Jerzy Wrębiak często podkreśla, że jego obowiązkiem jest dbanie o dziedzictwo kultury, jednak w tym przypadku wydaje się problemu nie dostrzegać.

Dodajmy, że w pierwszej kolejności za taki stan rzeczy odpowiada właściciel zabytku. Monika Ożóg w rozmowie telefonicznej z naszą redakcją zapowiedziała już kontrole i czynności administracyjne w tej sprawie.

Reklama
Reklama