Palus wygrała z Nowosielskim sprawę w trybie wyborczym

0
fot. materiały wyborcze kandydatów
fot. materiały wyborcze kandydatów
Reklama

Zakończyła się sprawa w trybie wyborczym między kandydatką na burmistrza Violettą Palus, a kandydatem na radnego Tadeuszem Nowosielskim, który na społecznościowym profilu poruszył temat nadreprezentacji w Obwodowych Komisjach Wyborczych osób wywodzących się z TRZB. Publicznie zadał kandydatce na burmistrza tego ugrupowania pytania dotyczące tego problemu. Zarzucał również jej i stowarzyszeniu TRZB nieetyczną postawę przy zgłaszaniu do komisji kandydatów na członków.

Przypomnijmy na wstępie, że to nie pierwsza publiczna konfrontacja tych kandydatów. Nie tak dawno temu Nowosielski ujawnił informację o tym, że Palus kandydując na burmistrza, przebywa jednocześnie na rocznym płatnym urlopie dla poratowania zdrowia. Tym razem jednak kandydatka postanowiła pozwać Tadeusza Nowosielskiego, a sąd uwzględnił częściowo jej żądania w orzeczeniu w trybie wyborczym.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej

Sąd w swoim postanowieniu, przede wszystkim zakazał Tadeuszowi Nowosielskiemu „… rozpowszechniania nieprawdziwych treści o rzekomym nieformalnym wpływie wnioskodawczyni Violetty Jaskólskiej – Palus – jako kandydata na burmistrza Brzegu – na wybór informacji członków i powołanie składów obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Brzeg (miasta Brzegu), które to składy zostały wyłonione w drodze losowania przeprowadzonego w trybie art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, a co za tym idzie publicznego sugerowania o nieetycznej postawie wnioskodawczyni w procedurze powoływania składów obwodowych komisji, rzekomych manipulacjach w tej procedurze skutkujących brakiem transparentności wyboru członków komisji oraz uniemożliwieniem wdrożenia rzetelnej i legalnej procedury powołania komisji…”  

Sąd nakazał również Nowosielskiemu sprostowanie nieprawdziwych informacji w terminie nie późniejszym niż 48 godzin od daty prawomocnego zakończenia postępowania, poprzez zamieszczenie przeprosin w mediach społecznościowych, na których te posty były publikowane.

Sąd oddalił żądania kandydatki Palus dotyczące publikacji sprostowania Nowosielskiego w prasie lokalnej.

Sąd również oddali żądanie Violetty Jaskólskiej – Palus o nakazanie Nowosielskiemu dokonania wpłaty kwoty 10 000 z na rzecz Brzeskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, przy ul. Kruszyńskiej. Wnioskował o to Nowosielski podnosząc, że są to żądania nadmiarowe.

Ponieważ sąd wydał zakaz wypowiadania się w tej sprawie Nowosielskiemu ten  odmówił nam komentarza.

Pani Violetta Palus zapowiedziała, że stanowisko w tej sprawie przedstawi na swoim profilu społecznościowym. Jak tylko się tam pojawi umieścimy je w całości.

Reklama