W Brzegu odkryto stare grobowce? Prace ziemne zostały wstrzymane

8

Na łączniku pieszo-rowerowym pomiędzy ulicami Ofiar Katynia i Łokietka, odkryto dziś „stare mury”. O znalezisku poinformowali nas mieszkańcy Brzegu. Prace ziemne związane są z przebudową tej drogi  w ramach szerszej inwestycji. Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu wstrzymali roboty dopiero po naszej interwencji.


– Na miejsce udaje się Powiatowy Konserwator Zabytków Radosław Preis. Wiemy, że wykonawca prac ziemnych wstrzymał działania. Prawdopodobnie są to grobowce dawnego cmentarza, który znajdował się na tym terenie. Co prawda cmentarz nie jest wpisany na listę zabytków archeologicznych, ale jest zbyt „świeży”, aby swobodnie można było prowadzić tam prace ziemne – mówi nam Alina Wilczyńska-Żurawska z wydziału zabytków archeologicznych Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

– W większości przypadków bywa tak, że po odkryciu jakichś ruin roboty są kontynuowane, znalezisko szybko zasypane i nikt nikogo nie informuje. Wiadomo też z jakich względów inwestorzy tak postępują. Konserwator zabytków na placu budowy, to kłopot, dlatego o większość takich odkryć nie wiemy. Ciesze się, że tym razem mieszkańcy zareagowali i sprawa dotarła do konserwatora zabytków – komentuje Tomasz Potaczało, brzeski eksplorator i pasjonat historii.

Na razie nie wiadomo, czy i kiedy będzie można kontynuować wykopy. Do Brzegu ma przyjechać także kierownik OWKZ. Do sprawy będziemy wracać.

stare grobowce w Brzegu