Walki z komarami ciąg dalszy

0
komar.jpg

Dwa tygodnie temu informowaliśmy o przeprowadzanej na terenie Brzegu akcji odkomarzania. Już wkrótce nastąpi jego druga odsłona.


Poprzednie odkomarzanie odbyło się w dniach 21 i 22 maja. Zastosowano wówczas preparaty bójcze przeciwko larwom komarów, a opryski prowadzone były tylko na lustrach wody zbiorników wodnych: w Parku Wolności, w Parku Bolesława Chrobrego oraz w Parku Centralnym i na terenie kąpieliska przy ul. Korfantego.

W dniach 5 i 6 czerwca (piątek – sobota) akcja przeciw larwom komarów zostanie ponownie przeprowadzona na tych samych zbiornikach. Dodatkowo obejmie ona swoim zasięgiem same komary na terenach:

1) parków miejskich wzdłuż ciągów komunikacyjnych tj.: Parku nad Odrą, Parku Centralnego, Parku Chrobrego, Parku Ptasiego, części parkowej Parku Wolności oraz terenu przy ul. Kilińskiego,
2) placów zabaw przy ul. Wyszyńskiego, Zielonej i Pańskiej oraz na terenie parków,
3) cmentarzy przy ul. Starobrzeskiej, ul. Ks. Makarskiego, ul. Ofiar Katynia,
4) placów zabaw przy ulicach: Piwowarskiej, Oławskiej, Stare Koszary, Jana Pawła, Pierwszej Brygady,
5) kąpieliska miejskiego przy ul. Korfantego z wyłączeniem zbiornika wodnego oraz terenu wokół zbiornika o szerokości 5 m,
6) zalanych podczas powodzi w 2010 roku, w rejonie ulic Nadodrzańskiej, Oławskiej, Cegielnianej, Strzeleckiej, Placu Drzewnego, Grobli, Błonie, Nadbrzeżnej, Wału Śluzowego i Kępy Młyńskiej.
7) pomiędzy rowem K-7, linią kolejową a terenami inwestycyjnymi przy ul. Słonecznej,
8) skwerów: przy Placu Dworcowym, przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego, przy ul. Jana Pawła II – Armii Krajowej, przy ul. Wyszyńskiego – Myczkowskiego, przy ul. Mały Rynek

Do oprysków zostaną użyte preparaty dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.