Trwają prace budowlane w sali sportowej w Zespole Szkół nr 1

0

Poza pracami przebudowy obiektu sportowego zostanie wykonany remont zaplecza sanitarnego wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Roboty zgodnie z umową mają potrwać do połowy października i będą kosztować 807 tys. zł.


Prace są prowadzone w dużym zakresie, zatem pojawiła się konieczność wyłączenia sali z użytku szkoły już z początkiem czerwca. W samej sali sportowej będzie m.in. wymieniona podłoga, zostaną odnowione ściany z sufitem oraz balkonami. Remontowi zostanie poddana też instalacja elektryczna. Osobne prace remontowe zostaną przeprowadzone też w sanitariatach i szatniach znajdujących się przy sali gimnastycznej.

– W ramach tej inwestycji pracami objęte są też sala korekcyjna oraz sala wielofunkcyjna. Zatem w stosunkowo krótkim czasie wykonujemy w Zespole Szkół nr 1 kompleksową inwestycję w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu utrudnić korzystanie z obiektów sportowych uczniom szkoły. Stąd większość prac objęła okres kalendarzowego lata, kiedy to dzieci w trakcie trwania roku szkolnego mogą korzystać z boisk przyszkolnych – informuje Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak.

Dodajmy, że pieniądze na remont sali pochodzą z budżetu Gminy Brzeg. Samorząd stara się o refundację kosztów inwestycji w Ministerstwie Sportu w wysokości od 33 aż do nawet 50 procent wartości zadania. Aby rozpocząć tą procedurę, wcześniej przebudowa sali, została wpisana na listę rozwoju bazy sportowej województwa Opolskiego.

Informacja UM w Brzegu