Cuda się zdarzają

0

Od kilku lat dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grodkowie planuje wprowadzenie e-dziennika. Koszty sprzętu, oprogramowania i szkolenia są jednak niezwykle wysokie. Z pomocą dla szkoły zgłosiła się jedna z działających m.in. w Grodkowie firm, która zadeklarowała chęć przeznaczenia bardzo dużych środków finansowych na realizację zadania wdrożenia e-dziennika w placówce.


E-dziennik… cóż to takiego? To zupełnie nowa i unowocześniona forma dokumentacji prowadzenia lekcji i życia w szkole. Może z łatwością zastąpić zwykły dziennik lekcyjny. Powstał głównie z myślą o tym, aby uprościć pracę nauczycielom, ułatwić kontakt z rodzicami. Zapewnia także łatwiejszy wgląd rodziców do ocen swoich dzieci. Koszty wprowadzenia e-dziennika zdecydowanie przekraczają budżet szkoły (ponad 70000 zł).

W listopadzie 2018 r.odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, w którym uczestniczył m.in. właściciel firmy Trojpol Sp. z o.o. – Zdenek Trojek oraz Prezes Zarządu Spółki Trojpol– Tadeusz Rutkiewicz. Firma Trojpol otworzyła swój oddział w Grodkowie w 2014 roku. Prowadzi działalność w zakresie zbierania, przetwarzania, transportu oraz hurtowego obrotu złomami metali i dąży do uzyskania silnej i stabilnej pozycji na rynku. Swoje dążenia realizuje poprzez: dotrzymywanie uzgodnionych z Klientami standardów jakościowych dostaw surowców hutniczych; utrzymywanie ciągłego kontaktu oraz stałe zwiększanie satysfakcji Klienta; budowanie pozytywnych relacji z dostawcami surowców złomowych oraz stałe zwiększanie ilości zebranych z rynku odpadów w postaci złomów metali, które za pośrednictwem Trojpol Sp. z o.o. przekazywane są do hut.Obecnie w oddziale w Grodkowie zatrudnionych jest ok. 40 pracowników.

Właściciel firmy – Zdenek Trojek – opowiedział historię rodzinnego przedsiębiorstwa i przedstawił jego działalność po stronie czeskiej i w Polsce. Mówił o wielkości inwestycji i o planach na przyszłość.

Zadeklarował również chęć wsparcia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, do której uczęszcza ponad 600 uczniów i zatrudnionych jest 58 nauczycieli. Jeszcze w tym roku (2018) do szkoły trafi ok. 20 000 zł, które zostaną przeznaczone na infrastrukturę związaną z rozprowadzeniem Internetu po salach lekcyjnych. W następnym etapie zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, oprogramowanie i przeprowadzone będą szkolenia dla nauczycieli i rodziców z zakresu obsługi i korzystania z e-dziennika.

Jednak cuda się zdarzają, trzeba tylko mocno w to wierzyć. Dziękujemy w imieniu wszystkich uczniów, rodziców i grona pedagogicznego za okazaną pomoc – przekazali przedstawiciele szkoły.