Nadzwyczajna sesja w Grodkowie. Radni podzieleni w sprawie dróg

0

W minioną środę (14.08), podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w Grodkowie, radni procedowali nad uchwałą, która miała wprowadzić zmiany w tegorocznym budżecie. Samorządowcy nie mogli jednak dojść do porozumienia i ostatecznie uchwały nie przyjęto. Czterech radnych wstrzymało się od głosowania, pięciu było przeciw i pięciu głosowało ‚za”.


Proponowane zmiany w budżecie były spowodowane głównie chęcią zwiększenia wydatków majątkowych, w tym o 35.000,00 zł na przebudowę ul. Kochanowskiego i ul. Dąbrowskiej, o 13.589,00 zł na zakup serwera do Urzędu Miejskiego oraz o 35.000,00 zł na zakup sprzętu i wykonanie podłączenia światłowodu do grodkowskiego magistratu.

Dodatkowo, projekt uchwały przygotowany przez burmistrza Grodkowa przewidywał zwiększenie środków na budowę Domu Spotkań w Więcmierzycach. Kwota ta miałaby zostać powiększona o 400.000,00 zł i po zmianie wynosić 1.207.157,00 zł.

Część radych wyrażała poparcie dla tej ostatniej inwestycji, ale sprzeciwiali się wobec korekcie budżetu na remont dwóch ulic (Kochanowskiego i Dąbrowskiej), które jak twierdzą – nie są w najgorszym stanie.

Wstrzymałam się od głosu, nie chcę mówić że na wiejskich terenach nic się nie dzieje. Uważam że przed przyjęciem takiej uchwały należałoby się skonsultować, czego po prostu zabrakło – powiedziała Agnieszka Gul, wiceprzewodnicząca rady Miejskiej w Grodkowie.

W jednym z zadań radni mieli wątpliwości, czy ono powinno być realizowane w najbliższym czasie, czy później. Nie chcielibyśmy, aby inne zaplanowane zadania ucierpiały na tym. W tym momencie zastanawiamy się jak to rozwiązać, czy burmistrz nie będzie np. wnioskował o kolejną sesję tak, aby radni przyjęli tą uchwałę, i żebyśmy mogli zacząć realizację zadania w Więcmierzycach – dodał Andrzej Romian, sekretarz gminy.

Należy podkreślić, że kwota 35.000,00 zł miała zostać zabezpieczona na opracowanie dokumentacji do przebudowy ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej, w związku z ogłoszonym przez Wojewodę Opolskiego naborem wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina mogłaby otrzymać dofinansowanie na przebudowę dwóch dróg. Brak zgody radnych na zmianę w budżecie może zamknąć miastu szansę na planowane remonty.