Budynek socjalny LZS w Skorogoszczy oddano do użytku

0

W czwartek (17.10) w Skorogoszczy odbyło się uroczyste otwarcie budynku socjalnego dla miejscowego LZS. W ramach inwestycji powstały m.in. szatnie dla piłkarzy oraz pomieszczenia sędziego i gospodarcze.


Inwestycja realizowana była pod nazwą „Budynek socjalny dla LZS w Skorogoszczy”. W uroczystości otwarcia budynku na zaproszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Artura Kotary udział wzięło wielu zaproszonych gości. Wśród nich wymienić można m.in.: Zdzisława Śrutwę – prezesa LZS Skorogoszcz, trenerów grup seniorskiej i młodzieżowej – Marcina Feć (bramkarz Odry Opole, zawodnik Piasta Gliwice) i Andrzeja Deję, Radnych Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim – Dariusza Ziębę i Władysława Górkę, Wójta Gminy Lubsza Bogusława Gąsiorowskiego, sołtysa Chróściny Romana Zazulę, sołtysa Skorogoszczy Jolantę Grzybowską, projektanta inwestycji Sławomira Śliwkę, wykonawcę inwestycji  Jana Szpajchera oraz proboszcza parafii w Skorogoszczy Ks. Tomasza Struzika.

Nowy budynek, o powierzchni niemal 200 metrów kwadratowych, zapewnia odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne drużyn i ich kibiców, w tym osób z niepełnosprawnościami. Wśród pomieszczeń wymienić można: szatnie gospodarzy i gości, pokój sędziego, pomieszczenia gospodarcze oraz umywalnie.

Burmistrz Lewina Brzeskiego podkreślił fakt, iż dzięki wykonanej inwestycji, LZS Skorogoszcz jako klub 4 ligi, może rozgrywać swoje mecze w Skorogoszczy. Życząc samych pomyślnych wyników – przekazał prezesowi Zdzisławowi Śrutwie (pełniącemu swoją funkcję od niemal 40 lat) klucze do budynku.