Otwarcie rybaczówki w Lewinie Brzeskim

0

W piątkowe (30.07.2021), słoneczne przedpołudnie goście zaproszeni przez Burmistrza Lewina Brzeskiego zebrali się na placu przy żwirowni nr 027 w Lewinie Brzeskim, aby wspólnie świętować oficjalne otwarcie tzw. rybaczówki. Obiekt będzie pełnił funkcje administracyjno-techniczne dla Społecznej Straży Rybackiej.

Wśród zebranych, uczestniczących w uroczystości znaleźli się Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara, Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek, Członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka, wiceprezes Zarządu Okręgu PZW w Opolu Kazimierz Kuprian, Prezes Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Jakub Roszuk, zastępca Burmistrza Lewina Brzeskiego Dariusz Struski, Prezes Koła Miejskiego PZW w Lewinie Brzeskim Stanisław Starzec, Proboszcz Parafii WNMP w Lewinie Brzeskim ks. Krzysztof Dudojć, Radni Rady Miejskiej – Robert Laszuk oraz Jacek Kieroński, Prezes Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „Hydro-Lew” Andrzej Tarnawa, Dyrektor firmy Strunobet-Migacz Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim Rafał Pięta, Komendant Straży Rybackiej Paweł Dubina, członkowie Koła Miejskiego PZW w Lewinie Brzeskim, członkowie straży rybackiej w Lewinie Brzeskim, Zarząd Koła Łowieckiego nr 1 „Jeleń” z Niemodlina, kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego Marcin Kulesza, inspektor nadzoru budowlanego Bogusław Gąsiorowski oraz przedstawiciel Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim Maciej Lika.

Burmistrz Lewina Brzeskiego przywitał zaproszonych gości, po czym opowiedział historię tworzenia inwestycji, od pomysłu po realizację. Dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania rybaczówki, podkreślając ogromną rolę radnych Rady Miejskiej, którzy podjęli uchwałę pozwalającą na przekazanie środków finansowych z budżetu gminy na rzecz przedmiotowej inwestycji.  

Budowa budynku administracyjno-technicznego była możliwa dzięki uzyskaniu przez Gminę Lewin Brzeski dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Całkowity koszt inwestycji to kwota ponad 500 000 zł. W ramach zadania wybudowano budynek administracyjno-techniczny wraz z wewnętrznymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, c.o., energii elektrycznej oraz wybieralnym zbiornikiem.

Burmistrz Artur Kotara podkreślił, że cieszy się z tak dobrej i owocnej współpracy samorządu i związku wędkarskiego, czego gratulowali również przybyli goście. Dodał także, że w niedalekiej przyszłości budynek zostanie przekazany Kołu Miejskiemu PZW w Lewinie Brzeskim na własność, mając nadzieję, iż posłuży on wędkarzom do dalszego rozwijania ich pasji, a straży rybackiej do dbania o otaczające wody. 

Po zakończonych przemówieniach, gratulacjach i podziękowaniach, dokonano przecięcia wstęgi. Obecny na otwarciu Proboszcz Parafii w Lewinie Brzeskim poświęcił obiekt, po czym zebrani goście mieli możliwość zwiedzić wnętrza budynku.