„Puszczy Śląskiej” w Lubszy nie będzie!

0

W ubiegłym tygodniu doszło do spotkania Wójta Gminy Lubsza Bogusława Gąsiorowskiegovz Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego Antonim Konopką. Podczas spotkania omówiona  została obecna sytuacja planowanego powstania Parku Narodowego „Puszcza Śląska”, na terenie między innymi Gminy Lubsza. Dzięki staraniom m.in. wójta, lasy pozostaną dostępne gospodarczo, a widmo utworzenia parku narodowego zostało oddalone.


Przypominamy, że Wójt Gminy Lubsza podjął inicjatywę uchwałodawczą, podtrzymaną następnie przez Radę Gminy Lubsza w dniu 22. marca br., popierającą stanowisko Lasów Państwowych Nadleśnictwa Brzeg, sprzeciwiające się utworzeniu kolejnego Parku Narodowego. Oznacza to, że lasy pozostaną dostępne gospodarczo zarówno dla mieszkańców, jak i dla leśników.

– Wygraliśmy bitwę i jestem przekonany, że naukowcy za jakiś czas podejmą kolejną próbę utworzenia Parku Narodowego – powiedział Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski.

– Marszałek Antoni Konopka zna problemy samorządów wiejskich Opolszczyzny i jest blisko problemów z jakimi boryka się wieś, dlatego zawsze popiera stanowisko ludności miejscowej – dodaje Wójt.

Jak już pisaliśmy, przed przedstawieniem przez naukowców projektu „Puszczy Śląskiej” nie odbyły się wcześniejsze konsultacje z samorządowcami, brak było merytorycznego uzasadnienia oddziaływania Puszczy na gminę oraz analizy skutków społecznych i finansowych. Tym samym nie ma pewności, że otulina wokół Parku Narodowego całkowicie zablokuje rozwój okolicznych sołectw sąsiadujących obecnie z lasem.

– Na chwilę obecną, na terenie naszych lasów nie będzie żubrów i sprzedaży biletów wstępu do lasu oraz zakazu zbioru grzybów i jagód, a leśnicy mogą pozyskiwać drewno – surowiec tartaczny i opałowy – uzasadnia Wójt.