Projekt obwodnicy Brzegu. Wójt Gminy Lubsza zapowiada protesty

0

W dniu 10.12.2019 r. w Domu Ludowym w Lubszy odbyły się konsultacje społeczne w sprawie budowy obwodnicy miasta Brzeg. Inwestycja dotyczy kolejnej przeprawy na terenie województwa opolskiego przez rzekę Odrę, dzięki której ruch samochodowy, w tym tirów, zostanie wyeliminowany z miasta Brzeg, a skierowany do gminy Lubsza z drogi krajowej nr 94 (razem z istniejącym ruchem na drodze nr 39). Projekt budzi wiele kontrowersji dla władz i mieszkańców Gminy Lubsza.


W spotkaniu – konsultacjach uczestniczyli z ramienia inwestora zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rafał Pydych, naczelnik Wydziału Dokumentacji Marcin Bronkiewicz oraz projektanci z konsorcjum MP-MOSTY sp. z o.o. i MPRB Sp. z o.o. z wiodącym projektantem Krzysztofem Markowiczem.

Mieszkańcom gminy Lubsza zostały przedstawione trzy warianty realizacji obwodnicy Brzegu. Pierwszy wariant z przejściem obwodnicy przez miejscowość Pawłów oraz Kościerzyce jest wariantem teoretycznym ze względu na wielokrotnie wyższe od planowanych kosztów inwestycji, które są planowane na ok. 350 mln zł. 

Pozostałe dwa warianty dotyczą miejscowości: Pisarzowice, Michałowice, Myśliborzyce, Lubsza i zakończeniem inwestycji jest włączenie przed miejscowością Lubsza (od strony Michałowic) drogi krajowej nr 94 w drogę krajową nr 39. Przedstawiony wariant zakończenia obwodnicy przed Lubszą jest nie do przyjęcia przez mieszkańców Lubszy i gminy Lubsza. 

W zaistniałej sytuacji mieszkańcy nie widzieli sensu spotkania – konsultacji, ponieważ przedstawione rozwiązanie i projekt pogorszy w istotny sposób warunki życia ze względu na powstały w przyszłości dużo większy ruch samochodów ciężarowych przez miejscowość. Z pewnością też negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo. 

Zdanie mieszkańców gminy jest dla mnie najważniejsze. Dzięki ich sprzeciwowi wobec tego projektu otrzymałem od nich 100% poparcie i legitymację do reprezentowania naszego stanowiska w Ministerstwie Infrastruktury  poprzez wniosek o znalezienie dodatkowych pieniędzy i zaprojektowanie nowej obwodnicy w taki sposób, by uwzględniono nasze postulaty. – powiedział Wójt Gminy Bogusław Gąsiorowski. 

Stanowisko Wójta Gminy Lubsza pokrywa się w wyżej wymienionych sprawach ze stanowiskiem mieszkańców gminy i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uzgodnionym z GDDKiA w Opolu.

O kolejnych etapach prac oraz stanowisku urzędników Ministerstwa będziemy informowali na łamach prasy. Jeśli nic nie uda się wskórać, to jestem przekonany, że w okresie wiosennym nie obejdzie się bez wielokrotnej blokady ruchu na drodze krajowej nr 39 w Lubszy – dodaje wójt.