Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubiczu coraz bliżej. Gmina otrzymała środki na realizację zadania

0
Lubicz na mapie Planu Zagospodarowania Gminy Lubsza

W grudniu na konto Gminy Lubsza wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Lubicz. W sumie Urząd Gminy otrzymał na to zadanie 1 milion złotych. W styczniu wyłoniony zostanie projektant sieci, a inwestycja zostanie podzielona na etapy. Wójt Gminy Lubsza informuje, że tak szybko jak to będzie możliwe ogłosi także przetarg.

Gmina Lubsza jest jedną z trzech gmin powiatu brzeskiego, która w drugim naborze otrzymała środki od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Dodajmy, że gmina złożyła trzy wnioski na inwestycje w budowę infrastruktury i na zwiększenie zasobu budynków świetlicowych.
Jeszcze w tym miesiącu ma zostać wybrany architekt, który zaprojektuje sieć kanalizacji sanitarnej. Sama budowa realizowana będzie etapami – realizację zadania w miejscowości Lubicz, a także budowę tranzytu między Śmiechowicami a Lubiczem. Gmina Lubsza ogłosi także przetarg na wykonawcę zadania.


Przypomnijmy, że w tym roku do realizacji przewidziane są dwie sieci kanalizacji sanitarnej: w Śmiechowicach i właśnie w Lubiczu – będą to ostatnie inwestycje w zakresie budowy nowych sieci. Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski dopuszcza w przyszłości budowę kanalizacji w innych miejscowościach, w których obecnie gmina dofinansowuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

– Rozbudowa jest uzależniona od wzrostu liczby mieszkańców danej miejscowości. Wzrost ten musiałby być bardzo duży, a tym samym zwiększyłaby się ilość zużywanej wody. Gospodarka wodno-ściekowa nie polega tylko na zrzuceniu przez mieszkańców ścieków do kanalizacji, lecz ścieki zrzucone, muszą w krótkim czasie dopłynąć do oczyszczalni ścieków. – tłumaczy Bogusław Gąsiorowski.

– Nasze inwestycje mają bardzo duże znaczenie dla czystości źródła wody pitnej – np. w Śmiechowicach i oddziaływania gospodarstw domowych na wody podziemne. Dwie stacje uzdatniania wody od 3 lat są połączone dwoma tranzytami wody pitnej, co w roku 2019 pomogło zminimalizować skutki suszy i zapewnić krystaliczną wodę źródlaną dla mieszkańców gminy Lubsza. – dodaje Wójt Gminy Lubsza.