Blokada drogi krajowej nr 39 w Lubszy przez mieszkańców gminy

0

W dniu 27.09.2013r. o godz. 14.00 doszło do protestów w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców wsi Lubsza spowodowanego dużym natężeniem ruchu na drodze krajowej nr 39.

Mieszkańcy w dniu 19.09.br. zgłosili do Wójta Gminy powiadomienie o akcji protestacyjnej, w której w dniu 27.09.2013r. uczestniczyło ponad 20 osób. Droga została skutecznie zablokowana między godz. 14.00 a 15.00.
Nad bezpieczeństwem ruchu pieszych oraz pojazdów czuwała Komenda Powiatowa Policji w Brzegu poprzez swoich przedstawicieli – naczelnika ruchu drogowego aspiranta Mirosława Dziadka wraz z dwoma funkcjonariuszami.
Do protestów mieszkańców dołączył się także Wójt Gminy – Bogusław Gąsiorowski, który wraz z mieszkańcami przechodził przez przejście dla pieszych.
Do tutejszego urzędu wpłynęło pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu z negatywnym stanowiskiem odnośnie akcji protestacyjnej.
Celem protestu była poprawa bezpieczeństwa dzieci i dorosłych, gdyż droga krajowa przebiega przez centrum wsi Lubsza, dzieląc ją na dwie części a ruch pojazdów osobowych i ciężarowych odbywa się z nadmierną prędkością.
Wójt prowadzi negocjacje z ITD odnośnie przejęcia fotoradaru, który zainstalowany będzie na maszcie przy wylocie drogi krajowej z Lubszy na Namysłów. Do tej pory stanowisko ITD Warszawa było nieobiecujące, jednak w dalszym ciągu trwają negocjacje. Fotoradar poskromiłby piratów drogowych i w istotny sposób wpłynąłby na poprawę bezpieczeństwa.
Istnieje również szansa na zwiększenie patroli policji z ruchu drogowego, w celu wyegzekwowania przepisów od kierowców, którzy po remoncie drogi krajowej z kierunku Namysłów przekraczają dopuszczalną prędkość.
Znając obecną sytuacją finansową budżetu państwa w bieżącym roku oraz zbliżający się okres zimowy niesprzyjający robotom drogowym, tutejszy Urząd zwróci się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu o zaplanowanie w budżecie środków na remont nawierzchni drogi nr 39 na odcinku Lubsza w roku 2014.