Dożynki Gminy Lubsza 2016 w Kościerzycach

2

Ostatnia, upalna niedziela sierpnia (28.08) obfitowała w atrakcje dożynkowe praktycznie na terenie całego powiatu brzeskiego. Święto Plonów obchodzono również w Gminie Lubsza. W tym roku Dożynki Gminne odbyły się w Kościerzycach. Tradycyjnie uroczystość dożynkowa rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele p.w. Wniebowstąpienia NMP w Kościerzycach. Starostami tegorocznych Dożynek Gminnych byli: pani Zdzisława Stelmach oraz pan Józef Puszczewicz. Po mszy św. barwny korowód dożynkowy dotarł na boisko sportowe, gdzie rozpoczęła się kolejna część uroczystości.


Gospodarz Dożynek, Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski, powitał gości – uczestników tegorocznego Święta Plonów Gminy Lubsza. Należy tu wymienić wszystkich rolników i mieszkańców z naszej gminy oraz obecnych na uroczystości księży proboszczów parafii z Gminy Lubsza: ks. Dziekana Adama Czternastka, ks. Józefa Melera oraz ks. Antoniego Akińczę. Powitano również radnych Gminy Lubsza, radnych Powiatu Brzeskiego, radnych Sejmiku Województwa Opolskiego, przedstawicieli władz samorządowych ze Starostwa Powiatu Brzeskiego oraz Województwa Opolskiego, sołtysów oraz przedstawicieli Rad Sołeckich sołectw Gminy Lubsza, przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubsza.

Po okolicznościowych wystąpieniach oraz po dożynkowej ceremonii wręczenia chleba, ogłoszono konkurs na najpiękniejszą koronę dożynkową. Mimo że wszystkie korony były przepiękne, komisja konkursowa w składzie: Arletta Kostrzewa – przedstawiciel Sgencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lewinie Brzeskim, Mieczysław Niedźwiedź – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Brzegu oraz Zbigniew Skibiński – zastępca przewodniczącego Rady Gminy Lubsza, musiała dokonać wyboru i wybrać te trzy najpiękniejsze. W roku 2016 za najpiękniejszą uznano (już drugi rok z kolei) koronę przygotowaną przez sołectwo Piastowice. Drugie miejsce przypadło dla Czepielowic, trzecie zaś otrzymał Tarnowiec. Wyróżnienia oraz nagrody otrzymały również korony przygotowane przez sołectwa wsi: Kościerzyce, Mąkoszyce, Nowe Kolnie, Śmiechowice, Borucice, Nowy Świat i Raciszów, a także dziecięca korona dożynkowa zespołu Petarda z Tarnowca.

Dzieci zagościły także na scenie dożynkowej. Były wokalne występy: zespołu Petarda – młodych adeptów sztuki wokalnej z Tarnowca oraz zespołu wokalnego dzieci ze świetlic wiejskich pod opieką pani Ewy Krawiec. Nie zabrakło również propozycji lokalnych zespołów. Właściwie do samego wieczora na deskach dobrzyńskiej sceny gościli rodzimi artyści z Gminy Lubsza. Swoje koncerty zaprezentowały takie zespoły jak: Życzenie, Bożenki, Leśne Echo oraz Remix. Po wysłuchaniu wszystkich koncertów można jednoznacznie stwierdzić, że Gmina Lubsza wprost obfituje w zdolnych wokalistów i muzyków.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej imprezy dożynkowej rozdawano przepyszną grochówkę! Dzieci mogły również bezpłatnie skorzystać z atrakcji Kącika Animacji, prowadzonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy, gdzie panie z Ośrodka Kultury malowały buzie, rozdawały i modelowały balony, udostępniały bańki mydlane, przeprowadzały konkursy, gry i zabawy.

Wisienką na torcie był koncert zespołu uElektroGórale, który znany jest już naszej gminnej społeczności. Zespół zaprezentował licznie zgromadzonej publiczności znane hity góralskie i nie tylko. Nikogo nie trzeba było namawiać do wspólnego śpiewania i wyśmienitej zabawy pod sceną. Zwieńczeniem tegorocznych dożynek była zabawa taneczna pod chmurką z MGJ Group.

Organizatorem Dożynek Gminnych w Kościerzycach był Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy.

Podziękowania

Pragniemy serdecznie podziękować za pomoc i wsparcie organizacji tegorocznych Dożynek Gminnych Gminy Lubsza w Kościerzycach naszym partnerom, sponsorom oraz darczyńcom.

Dziękujemy:

Panu Wójtowi Gminy Lubsza – Bogusławowi Gąsiorowskiemu, Radzie Sołeckiej i mieszkańcom Kościerzyc, OSP Mąkoszyce, OSP Czepielowice, OSP Michałowice, Bankowi Spółdzielczemu w Oławie, Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, Ineco Sp z o.o., Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, Zakładowi Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Gać, Stowarzyszeniu „Tarnowiec wczoraj, dzisiaj, jutro”, Radzie Sołeckiej Tarnowca, Szkółce MiSZ – Mykita i Szymański, Zagrodzie nad Murawcem, Krzysztofowi Jakubowskiemu, Ryszardowi Zborowskiemu, Michałowi Zawadzkiemu, Władysławowi Stępień, LZS Kościerzyce oraz ekipie MGJ GROUP.

Dziękuję również moim współpracownikom – całemu zespołowi z Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy.

Beata Zatoń – Kowalczyk

dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy

Galeria: