Podsumowanie akcji wspierania społeczności lokalnych ARiMR

2

10 stycznia br. miało miejsce podsumowanie akcji wspierania lokalnych społeczności przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W podsumowaniu, które odbyło się w obdarowanych wcześniej placówkach z terenów wiejskich Powiatu Brzeskiego udział wzięli przedstawiciele Opolskiego Oddziału ARiMR: Z-ca Dyrektora Dariusz Byczkowski oraz Kierownik ds. działań społecznych i płatności bezpośrednich Wojciech Komarzyński.


Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, w ramach tejże akcji do placówek edukacyjnych trafiły zestawy edukacyjno – dydaktyczne oraz zestawy zabawek, natomiast do remiz Ochotniczych Straży Pożarnych – zestawy ratownictwa medycznego R1. Okazuje się, że to w agencji zupełnie nowa sytuacja. W czerwcu ubiegłego roku jej prezes informował, że środki które dzisiaj trafiają do gminnych placówek edukacyjnych i ochotniczych straży pożarnych były przeznaczane w przeszłości na bardzo kosztowne gadżety dla kadry kierowniczej, a sytuacja zmieniła się natychmiast po zmianie kierownictwa w ARiMR.

– Cieszę się, że nareszcie w agencjach państwowych zaczęto myśleć o zwykłych ludziach i ich realnych potrzebach. Moja satysfakcja jest tym większa, że pomoc mogła trafić również do powiatu, z którego pochodzę – mówi Dariusz Byczkowski zastępca dyrektora ARiMR.

Zadowolenia nie kryją także dyrektorzy przedszkoli i komendanci Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy podkreślają, że poza gminami, którym podlegają dotychczas nie mogli liczyć na jakąkolwiek istotną pomoc ze strony innych instytucji.

– Przedmioty, które otrzymaliśmy z ARiMR są z wielką radością wykorzystywane przez nasze dzieci – mówi wychowawczyni w jednym z obdarowanych przedszkoli. Z nowego zestawu ratownictwa cieszyli się także strażacy:

– Zestaw ratownictwa był nam potrzebny i zawsze jesteśmy gotowi przy jego użyciu nieść pomoc innym, choć mamy nadzieję, że nie będzie to nigdy konieczne – mówi z kolei jeden ze strażaków OSP.

Jak podkreślali przedstawiciele ARiMR przeprowadzona akcja i współdziałanie z różnymi instytucjami to zdecydowanie ich obowiązek:

– Nie mam poczucia, że czynimy coś szczególnego, to raczej nasz obowiązek. Wszędzie, gdzie przychodzi nam działać, winniśmy pomagać i to staramy się czynić – podkreśla z kolei Wojciech Komarzyński z ARiMR.

Spotkania były także okazją, aby przekazać do szkół kalendarze wydane przez ARiMR przedstawiające 12 zwycięskich prac dzieci, które wzięły udział w organizowanych wcześniej przez agencję konkursach.