Dożynki Gminne w Jankowicach Wielkich

0

W niedzielę 27. sierpnia, na boisku sportowym w Jankowicach Wielkich odbyły się Dożynki Gminne (Gminy Olszanka). Nie zabrakło tradycyjnego przemarszu dożynkowego, wspólnej zabawy i występów artystycznych.


Uroczystości rozpoczęły się barwnym korowodem, w którym wzięły udział delegacje ze wszystkich sołectw Gminy Olszanka niosące piękne korony żniwne. Po uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez proboszcza parafii Jankowice Wlk Czesława Kocoń.

Wójt Gminy Olszanka Aneta Rabczewska powitała serdecznie zgromadzonych rolników, zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło: przedstawiciela Województwa Opolskiego pana Rafała Duszewskiego, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Jacka Niesłuchowskiego, Wicestarosty Powiatu Brzeskiego Jana Golonki. Zaszczytną funkcję Starosty i Starościny Dożynek pełnili w tym roku Elżbieta Zawiła i Sławomir Kotara. Po powitaniu wszystkich gości, przy okazji rozpoczęcia dożynek, Wójt Gminy Olszanka Aneta Rabczewska podziękowała rolnikom za ich ciężką pracę, za nowe ziarno na chleb i za to, że tym chlebem możemy się dzisiaj podzielić.

W ogłoszonym konkursie na najpiękniejszą koronę żniwną zwyciężyło sołectwo Jankowice Wielkie. II miejsce zajęły Czeska Wieś i Krzyżowice, Janów, Gierszowice, Michałów, Przylesie, Obórki, Olszanka, Pogorzela. W konkursie na najładniejszą dekorację dożynkową przy posesji zwyciężyła pani Bernadeta Chraca, II miejsce zajęli państwo Grzybowscy, natomiast miejsce III pani Ewa Kotara.

Obchody Święta Plonów uświetniły występy dzieci ze szkoły w Jankowicach Wielkich, recital Aleksandry Szyszki, natomiast zabawę pod chmurką poprowadził zespół Karo.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom: Firmie Janpol sp. z o.o., Bankowi Spółdzielczemu Grodków –Łosiów, RSP Jankowice Wielkie, Firmie Agro-Efekt, Zakładowi Rolniczemu Janów i Bankowi Rolników Opole.