Gmina Olszanka przekaże środki dla Państwowej Straży Pożarnej

0

Już niebawem Gmina Olszanka przekaże brzeskiej Komendzie Straży Pożarnej środki finansowe. Pieniądze wpłacone na Fundusz Wsparcia PSP przeznaczone zostaną na zakup specjalistycznego sprzętu.


Na mocy porozumienia, które podpisali: Wójt Gminy Olszanka Aneta Rabczewska i Komendant Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu – bryg. Dariusz Maciążek, Gmina Olszanka przekaże na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środki finansowe w wysokości 5 tysięcy złotych. Strony podpisały porozumienie w czwartek 12. kwietnia.

Dzięki tym pieniądzom z pewnością uda się zwiększyć bezpieczeństwo i poziom ochrony przeciwpożarowej w Gminie. Zostaną bowiem przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania, pn. „Zakup sprężarki stacjonarnej do ładowania butli sprężonym powietrzem z bankiem powietrza”.

Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie między innymi do napełniania powietrzem butli aparatów powietrznych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej. To z pewnością przyczyni się do sprawniejszego i skuteczniejszego działania jednostek OSP i PSP, a w rezultacie do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.