750-lecie wsi Krzyżowice 1273 – 2023

0
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Mieszkańcy Krzyżowic postanowili uczcić Jubileusz 750-lecia swojej wioski w sposób wyjątkowy. W dniu 24.06.2023 r. zorganizowali uroczystą sesję popularno-naukową związaną z historią Krzyżowic i jej mieszkańców oraz zabawę wiejską pod chmurką.


W bogatym programie uroczystości nie zabrakło również akcentów dla najmłodszych. Jak twierdzi sołtys wsi – „przygotowania do jubileuszu trwały od jesieni. A ostatni miesiąc był tak intensywny, ponieważ odbywały się na wielu płaszczyznach. Przygotowania obejmowały tereny wokół świetlicy wiejskiej, a także wewnątrz obiektu, gdzie przeprowadzany był remont zaplecza kuchennego. A na ostatnim etapie w całej wsi. W tym względzie praktycznie dzień w dzień najbardziej byli zaangażowani pan Marian Pacak, Henryk Kalinowski, Leszek Sługocki znany brzeski szewc, który po pracy przyjeżdżał i nie bacząc na zmęczenie od razu brał się do pomocy oraz Wiesław Kołodziejczyk”.

Uroczystości rozpoczęły się punktualnie o godz. 15.00 Mszą świętą sprawowaną przez księdza proboszcza Aleksandra Michała Drożdża. Pełne otuchy i wiary Słowo Boże skierowane do mieszkańców i przybyłych gości nawiązywały do narodzin św. Jana, którego święto w tym dniu obchodziliśmy oraz do nas samych mieszkańców i ich trudu oraz wytrwałości w dążeniu do tego by nasza wioska była naszym wspólnym domem.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama

Następnie po krótkim wstępie głos zabrała na temat najcenniejszych zabytków kościoła w Krzyżowicach pani Anna Techmańska wicedyrektor Muzeum Zamku Piastów Śląskich. Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego należy do najcenniejszych zabytków naszego regionu. Leży na szlaku Polichromi Brzeskich ale również co jest ogromnie istotne jest najstarszym udokumentowanym czynnym kościołem drewnianym w zabudowie murowanej, którego badania dendrochronlogiczne dowiodły budowy 1326/27 roku.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach. Na zaproszonych goście czekał już przygotowany przez Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic oraz mieszkańców gorący i słodki poczęstunek. Fantastycznym uczuciem dla mnie jako sołtysa było to, iż na moją prośbę o upieczenie ciasta lub przekąski odpowiedziała znaczna część bezinteresownych ludzi.

Po zaspokojeniu pragnienia i przygotowanych specjałów sołtys wsi Tymoteusz Drebschok powitał zaproszonych gości w tym panią Wójt Gminy Olszanka Anetę Rabczewską, wiecestrostę brzeską panią Ewę Smolińską, przewodniczącą Rady Gminy Olszanka Panią Wandę Galant, radnych gminnych, panią sekretarz Ewę Rosińską, sołtysów z naszego obszaru oraz sołtysów z gminy Kluczbork oraz Olszyna. Nie zabrakło, również gości z Lyonu i Drezna potomków byłych mieszkańców Krzyżowic.

Swoje wykłady na temat naszej historii i jej mieszkańców wygłosili pan dyrektor Muzeum Zamku Piastów Śląskich dr Dariusz Byczkowski, który zdradził nam, iż też jest częścią naszej wspólnoty krzyżowickiej, gdyż mieszkał tu po urodzeniu przez dwa lata, Jarosław Widocki absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego autor pracy o Franciszku z Krzyżowic oraz wybitna postać polskiej nauki fenomenalny w swoim wystąpieniu pan prof. dr. hab. Stanisław Sławomir Nicieja z pobliskich Pępic.

Tradycją stało się już, iż sołtys wsi na koniec roku szkolnego wraz z radą sołecką żegnają ósmoklasistów. W tym roku absolwenci byli obdarowani statuetkami Żaka krzyżowickiego i upominkami przygotowanymi przez radę sołecką oraz powiat brzeski z rąk pani wójt Anety Rabczewskiej i pani wicestarosty Ewy Smolińskiej. A słowa C.K Norwida wyryte na tabliczkach „Lecz, aby drogę mierzyć przyszłą, Trzeba koniecznie pomnieć skąd się wyszło” niech przypominają, iż wyszli z tej podbrzeskiej wsi jak nasz największy uczony Franciszek Krzyszowic 600 lat temu by zaistnieć w świecie i dostąpić największych laurów.

Następnie były podziękowania dla Towarzystwa Przyjaciół Krzyżowic za trud włożony w przygotowania uroczystości. Przepiękny bukiet kwiatów przygotowany przez panią Teresę Kozłowską wręczył sołtys na ręce przewodniczącej TPK Annie Muszczyńskiej.

Końcowym akcentem sesji było wystąpienie dr Edwarda Traki, który wspominał poprzednią sesję naukową w Krzyżowicach w której wzięli jakże wybitne postacie naszego regionu m.in. prof. Stanisław Gawlik, prof. Franciszek Antoni Marek.

Kolejnym punktem kulminacyjnym uroczystości było odsłonięcie tabliczki z okazji 750- lecia Krzyżowic przez gospodarza gminy panią Anetę Rabczewską i sołtysa wsi Tymoteusza Drebschoka. Słowo wstępne na temat historii powstania figury Żaka zabrała pani Anna Muszczyńska skarbnica wiedzy o Krzyżowicach. Wspomniała iż figura pojawiła się w Krzyżowicach za sprawą ówczesnego dyrektora PGR-u pana Boboli a osobiście przywoził ją pan Julian Danieliszyn w roku 1971, obecny mieszkaniec Krzyżowic. Teraz została odrestaurowana przez ACM Design Anna Cyfka Mikuła, która notabene wygrała konkurs na logo naszej wsi.

Warto dodać, iż dla najmłodszych zostały zorganizowane przez LGD Brzesko-Oławsko Wieś Historyczną warsztaty z plecenia wianków, które cieszyły się dużą popularnością.

A już na zakończenie uczestnicy przystąpili do wspólnego zdjęcia i skierowali się na boisko w celu wzięcia udziału w zabawie, którą poprowadził zespół T&T.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom i firmom, instytucją, którzy zaangażowali się w organizację uroczystości Jubileuszu 750-lecia oraz zaproszonym gościom, którzy byli razem z nami w tym dniu.

Sołtys Tymoteusz Drebschok

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama