Tytuł „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej 2018” – dla Joanny Janocha ze Żłobizny

0

Może nie jest to szczyt skromności samemu chwalić się nagrodą, ale muszę to zrobić, gdyż sama najlepiej wiem, że żadnemu człowiekowi nic by się nie udało zdziałać, gdyby w swoim gronie nie znalazł grupki zapaleńców – społeczników, którzy tak jak on chcą zmieniać tę wieś na lepszą, piękniejszą bardziej kulturalną.


„Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej” to wyróżnienie indywidualne przyznawane rokrocznie przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie dla osób z terenu województwa opolskiego działających na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich, uhonorowanie pracy wolontariuszy i zwrócenie uwagi na znaczenie działań edukacyjnych w środowisku wiejskim, na rzecz jego integracji, aktywizacji i rozwoju, popularyzowanie odpowiednich postaw wśród ludzi zamieszkałych na terenach wiejskich, ale jak wspomniałam wcześniej osobiście traktuje to jako dostrzeżenie działań realizowanych przez stowarzyszenie, którego jestem członkiem, tj. Stowarzyszenie Rozwoju Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki” oraz zaangażowanych mieszkańców.

Serdecznie dziękuję więc im wszystkim, że mimo tak wielu przeciwności, bo co tu ukrywać działalność społeczna w naszym regionie nie cieszy się jakimś wielkim uznaniem, ciągle im się chce. Efekty naszej działalności widać, Żłobizna jest coraz piękniejsza, coraz aktywniejsza. Dla tych co na wsi mieszkają trochę dłużej to żadna nowina, że jak chcesz żeby było ładnie to musisz sobie to zrobić sam. Choć większość odwiedzających naszą wieś, czy nasz staw nie zdaje sobie sprawy, iż te wszystkie obiekty: ławeczki, altany, ukwiecone skwery powstały i utrzymywane są wysiłkiem grupki osób ze stowarzyszenia „Wilijki”. Wspierają nas członkowie stowarzyszenia „Wędkarzy”, wspierają nas mieszkańcy, przy nieznacznym udziale środków sołeckich.

Nie czekamy, że „gmina” coś nam zrobi, bo gmina oczywiście robi, ale potrzeb jest więcej niż możliwości naszej administracji samorządowej wspieranej nawet zewnętrznymi dotacjami. Stowarzyszenie, gdzie może szuka dodatkowych środków finansowych, co ani nie jest łatwe, ani przyjemne. Jednak bez wkładu własnego w pracy wolontariuszy nie udałoby się wykonać tak wiele. Jest ogromna satysfakcja, że jest coraz piękniej, że mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach: warsztatach i zabawach tak dla dzieci jak i dla seniorów, zmienia się wieś, zmieniają się potrzeby mieszkańców.

Nie chcemy, aby nasze życie toczyło się tylko w obrębie własnego podwórka. Dlatego właśnie działamy! Jeszcze raz dziękuję za udzielaną pomoc i wsparcie oraz za rekomendacje do nagrody udzielone mi przez Pana Wójta Gminy Skarbimierz Andrzeja Pulita, Panią Prezes Stowarzyszenia Brzesko-Oławska Wieś Historyczna Ewę Rosińską oraz Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Pana Andrzeja Sowę.

Zapraszam do Żłobizny, zapraszam do śledzenia naszych działań na www. facebook.com/ Żłobizna-Wilijki.
Joanna Janocha
Stowarzyszenie „Wilijki” Żłobizna