„Światłość w ciemności” w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle

0

„Ziemia pogrążyła się w ciemnościach. Dzień stawał się coraz krótszy. Ludzie oczekiwali zbawiciela” – tak opowiadał jeden z małych aktorów przedstawienia jasełkowego. 21. grudnia o godzinie 11.00 w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle zostały wystawione Jasełka dla całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości. 


Mali aktorzy przenieśli publiczność w czasy, gdy na świecie panowała ciemność, a ludzie zapatrzeni w niebo oczekiwali na przyjście zbawiciela. Widowisko tworzyły głównie młodsze dzieci, które wcieliły się w postacie świętych, aniołów i zwierząt. Starsi uczniowie wspomagali swoich młodszych kolegów prezentując swoje talenty wokalne. Przedstawienie w humorystycznej formie przekazuje trudne dla dzieci prawdy dotyczące Syna Bożego i jego miłości do człowieka. Piękne pastorałki i tańce wzbogaciły występ dzieci.

Tegoroczny spektakl przygotowały panie: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mgr Bogusława PRZYBYLSKA, mgr Jolanta LETKIEWICZ, nauczyciel historii i plastyki mgr Marzena ŁYCZAK. Pani Dyrektor mgr Grażyna BURSKA podsumowując uroczystość trafnie stwierdziła, że co roku Jasełka w naszej szkole są zupełnie inne, i co roku niezmiennie piękne.

Bogusława PRZYBYLSKA