Zdjęcia satelitarne pokazują jak zmieniało się składowisko odpadów w Skarbimierzu-Osiedle

0
fot. Google Earth

Policja i prokuratura ustalają okoliczności składowania odpadów w Skarbimierzu-Osiedle i z pewnością nie będzie to proste zadanie. W latach 2016-2017 na tym terenie legalną działalność prowadziła firma MD Prestige z siedzibą w Warszawie, ale kłopoty finansowe zmusiły spółkę do ogłoszenia upadłości. Postanowienie w tej sprawie wydał 14 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Warszawie. Sęk w tym, że ta nieruchomość cały czas pozostawała prywatną własnością mieszkańca powiatu brzeskiego, który prowadził w tym miejscu również swoją działalność. Prawdopodobnie i on miał problemy finansowe, bowiem wójt Skarbimierza Andrzej Pulit umarzał mu podatki w 2016 i 2017 roku na łączną kwotę ponad 30 tys. złotych.


Kto i kiedy przywiózł tysiące wielkich zbiorników ze szkodliwymi substancjami? Kto, kiedy i w jakim celu składował tam hałdy ziemi, których próbki do badań laboratoryjnych pobrał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu? Tego na razie nie wiadomo, ale dzięki programowi Google Earth Pro udało się nam poznać zdjęcia satelitarne, które obrazują, jak zmieniał się ten teren w ostatnich 10 latach. Na obrazach widać wiele szczegółów, m.in. koparki, ciężarówki, postęp prac przy hałdach ziemi, a nawet obiekty, które mogą wskazywać na duże zbiorniki…

Poniżej publikujemy sekcję zdjęć wykonanych przez satelity Landsat 7 i Landsat 8, z których korzysta Google Eart.


Rok 2010: Na ogrodzonym terenie nie widać jeszcze dużej hali magazynowej. To praktycznie czysty plac.
fot. Google Earth

Rok 2013: Na terenie widać już halę magazynową, a w jej pobliżu obiekty trudne do zidentyfikowania. Warto zwrócić uwagę, że nad ogrodzonym placem widać zielony teren, nieużytki, na których nie są prowadzone żadne prace.
fot. Google Earth

Rok 2015 (lipiec): Obraz tego zdjęcia niewiele różni się od tego z 2013 roku. Widać na nim halę magazynową oraz niezagospodarowane tereny zielone.
fot. Google Earth

Rok 2017 (październik): To zdjęcie satelitarne zostało wykonane w większej rozdzielczości. Na placu obok hali po lewej stronie widać składowaną ziemię, ciężki sprzęt typu ładowarki do kruszywa oraz ciężarówkę z naczepą. Na terenie zielonym widać już pierwszy nasyp uformowany z ziemi. Pomiędzy placem z podłożem z płyt betonowych, a terenem zielonym utworzony został przejazd.
fot. Google Earth

Rok 2018 (maj): Widoczny na wcześniejszych zdjęciach teren zielony został dosłownie zasypany ziemią. Uformowano tam duże hałdy gleby. Plac z podłożem z betonowych płyt jest pusty, nie widać, aby oprócz hali produkcyjnej i sprasowanych bali papieru coś było na nim składowane.
fot. Google Earth

Rok 2019 (czerwiec): W porównaniu do zdjęcia z 2018 roku nie widać większych zmian. Nieco powiększyła się jedna hałda ziemi, a na placu prawdopodobnie stoi kilka naczep do ciężarowych pojazdów.
fot. Google Earth

Rok 2020 (marzec): Z placu zniknęły przyczepy, ale na obrazie satelitarnym widać poustawiane w rzędach „jakieś” obiekty. Rozdzielczość zdjęcia nie pozwala ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że są to 1000-litrowe zbiorniki na substancje płynne, jednak należy pamiętać, że 15 maja 2020 roku ujawniono na tym terenie tysiące litrów płynnych odpadów.
fot. Google Earth