Wójt Gminy Skarbimierz chwali się statystykami… Niestety wybiórczo…

0
połączenie gmin
Skarbimierz - Osiedle

Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit bardzo często powołuje się na statystyki, chełpiąc się wysokimi wskaźnikami. Robi to bardzo wybiórczo, pomijając dane, które faktycznie odzwierciedlają stan naszej gminy. Weźmy na przykład Ranking Samorządów 2019 przygotowany przez Rzeczpospolitą.

W zestawieniu gmin wiejskich gmina Skarbimierz zajmuje 120 miejsce na 1548 gmin. Wysoko, ale skąd wzięło się to miejsce? Do punktacji naliczane są punkty z czterech kategorii: „trwałość ekonomiczno-finansowa”, „trwałość społeczna”, „trwałość środowiskowa”, „jakość zarządzania i współpraca”. Jeśli pod uwagę wzięłoby się tylko kategorię „trwałość ekonomiczno-finansowa”, to Gmina uplasowałaby się na 27. miejscu w Polsce.

Dlaczego więc Skarbimierz zajmuje tylko miejsce 120.?

Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie należałoby się dokładniej przyjrzeć pozostałym kategoriom, które były brane pod uwagę. Jak się okazuje, wynik Skarbimierza nie jest w nich – delikatnie mówiąc – najlepszy, czy godny pochwały. Na przykład w kategorii „jakość zarządzania i współpraca” mamy najniższą możliwą ilość punktów – tj. tylko 1 punkt… Nikt nie uzyskał niższego wyniku… W kategorii „trwałość środowiska” z kolei, Skarbimierz otrzymał 1,72 punktu. To jeden z gorszych wyników w Polsce… Wójt jednak tych wskaźników nie widzi, podając informacje ogólne albo niepełne. Przyjrzyjmy się kolejnej kategorii, tj. „trwałość społeczna”. Autorzy rankingu przyznali w niej gminie Skarbimierz tylko 4,18 pkt. Dodajmy, że najniższa ocena w tej kategorii wynosi 1,38 pkt, a najwyższa 10,99 pkt. Co za tym idzie, wynik Skarbimierza jest delikatnie mówiąc – mizerny.

Strefa Ekonomiczna uratowała pozycję Skarbimierza w rankingu

Analizując wnikliwie wszystkie dane zawarte w rankingu, można wysnuć jeden wniosek. Gmina Skarbimierz nie jest najlepiej zarządzana, nienależycie dba o środowisko i mizernie inwestuje w trwałość społeczną. Blado zatem wypada właśnie w tych wskaźnikach, które wpłynęły na to, na którym miejscu znalazła się gmina w rankingu. 120 miejsce w zestawieniu właściwie zagwarantowała Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna, z którą początkowo Wójt Pulit nie bardzo chciał nawiązywać współpracy.

Zadać sobie można także pytanie, które miejsce zająłby Skarbimierz, gdyby udało się wyeliminować najsłabsze punkty – poprawić wskaźniki, które w gminie nie wypadły najlepiej. Wtedy, biorąc pod uwagę dochody Skarbimierza w porównaniu do dochodów innych gmin w Polsce, wydaje się, że w naszym zasięgu byłaby nawet pierwsza 10-tka najwyżej ocenianych gmin. Oczywiście w ujęciu statystycznym…

Dariusz Nawrocki

Radny Gminy Skarbimierz