Kulturalnie i sportowo – czyli ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skarbimierzu zakończone.

0

Jak co roku, pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu zaproponowali mieszkańcom gminy wiele różnorodnych propozycji. Najwięcej propozycji czekało, jak zwykle, dla najmłodszych.


 

Wszystko zaczęło się już w niedzielę 18 stycznia Koncertem Noworocznym zespołu Golec uOrkiestra. Piękne kolędy i pastorałki w wykonaniu braci Golec  i Orkiestry wysłuchało w kościele w Skarbimierzu – Osiedle ok. 700 mieszkańców Gminy Skarbimierz.

Od poniedziałku, 19 stycznia rozpoczęły się zorganizowane wyjazdy dzieci do Teatru Lalek do Opola, na lodowisko do Opola i do opolskiego Multikina. Ogółem z tej formy spędzenia czasu wakacyjnego skorzystało blisko 500 dzieci. Godne podkreślenia jest zainteresowanie osobiste sołtysów, bowiem część wyjazdów była zorganizowana dla dzieci z tych wiosek. Dotyczy to wyjazdu do teatru lalek dla dzieci z Lipek i Brzeziny, wyjazdu na lodowisko dla dzieci z Brzeziny oraz wyjazdu na lodowisko i do kina dla dzieci z Łukowic Brzeskich i Bierzowa. W niektórych wioska realizowano także, pod nadzorem sołtysów, inne zajęcia sportowe i kulturalne. Tak było w Kruszynie i Łukowicach Brzeskich.

Panie instruktorki biblioteki zorganizowały także zajęcia warsztatowe: taneczne w Żłobiźnie (p. A. Ofmańska – Kowalczyk) i wokalne w Lipkach (p. M. Zamoroka). Ponadto realizowane były zajęcia plastyczne w Brzezinie, taneczne w Zielęcicach, aerobiku w Skarbimierzu – Osiedle, zajęcia rekreacyjne dla seniorów w Brzezinie.

Kontynuując kwestie wyjazdowe, kilkudziesięciu mieszkańców gminy wyjechało w dn. 25 stycznia  na spektakl Metro do Hali Stulecia do Wrocławia a w dn. 24 stycznia na narty do Czarnej Góry.

Nie sposób nie wspomnieć o zabawach karnawałowych dla dzieci i spotkaniach dla seniorów z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Realizowaliśmy to w dn. 16 stycznia w Łukowicach Brzeskich, w dn. 24 stycznia w Kopaniu, w dniu 25 stycznia w Małujowicach, w dniu 30 stycznia w Kruszynie i Zwanowicach oraz w dn. 31 stycznia w Złobiźnie.  W każdym z wymienionych przykładów należy podkreślić zaangażowanie sołtysów i członków Rad Sołeckich tych miejscowości.

Gościliśmy także w gminie Teatr Świata Magii Apollino, który zaprosił i dzieci i dorosłych w podróż do świata magii w dniu 21 stycznia w Skarbimierzu- Osiedle (w ramach półkolonii), w Bierzowie i w Łukowicach Brzeskich oraz w dniu 30 stycznia ponownie w  Skarbimierzu- Osiedle (półkolonia), w Kruszynie i w Zwanowicach.

Finałem ferii były dwukrotne koncerty zespołu muzycznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu „Loża” wraz z wokalistami i muzykami na deskach gościnnego Brzeskiego Centrum Kultury. Spektakl „Krok od sławy” przygotowany przez  instruktora zespołów tanecznych biblioteki p. Aleksandrę Ofmańską – Kowalczyk obejrzało blisko 600 widzów. Nie należy zapominać także o zorganizowaniu przez Gminny Zespół Szkól w Skarbimierzu półkolonii dla dzieci, w której uczestniczyło w dwóch turnusach ponad 100 dzieci.

Ogółem w różnorodnych w/w formach działań organizowanych w czasie ferii zimowych w Gminie Skarbimierz uczestniczyło ok 2000 mieszkańców naszej gminy.

W tym miejscu pragnę podziękować moim pracownikom z Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu, naszym stałym współpracownikom, oraz sołtysom i członkom Rad Sołeckich    (w Skarbimierzu – Osiedle Panu Przewodniczącemu Dariuszowi Kozłowskiemu i Radzie Osiedla) oraz wszystkim innym, którzy przyczynili się do udanych ferii zimowych 2015. Najpiękniejszą nagrodą dla nas jest zadowolenie mieszkańców i uśmiech dzieci.

 

                                                                                                                  Dyrektor GBP Skarbimierz

                                                                                                                           Andrzej Sowa