Poświęcenie odbudowanej wieży kościoła w Zwanowicach

0

Sobota 9 maja była doniosłym świętem w Zwanowicach w Gminie Skarbimierz. Tuż przed 17.00 wielu mieszkańców wioski i liczni goście weszli do miejscowego kościoła aby uczestniczyć w uroczystej mszy świętej, w czasie której dokonano poświęcenia, odbudowanej 6 miesięcy temu wieży zabytkowego, gotyckiego kościoła.


Mszę św. celebrował Ks. Biskup Andrzej Siemieniewski, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej.  Msza święta miała charakter odpustowy z okazji święta patronki parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Ks. Biskup nawiązał w liturgii słowa do święta maryjnego podkreślił też, że fakt dążenia parafian do odbudowy  wieży kościelnej świadczy o silnej wspólnocie wśród mieszkańców wioski oraz podziękował i podkreślił rolę wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób się do tego wspaniałego dzieła przyczynili. W  czasie mszy św. odbyła się tradycyjna procesja wiernych i duchowieństwa oraz poświęcenie odbudowanej wieży.

Podziękowania dla Ks. Biskupa za poświęcenie wieży z nowym hełmem, złożył Marek Kowalski, jeden z inicjatorów odbudowy i członek Rady Parafialnej. Publiczne podziękowania za przychylność pomysłu remontu wieży i zabezpieczenie środków finansowych na ten cel dla, obecnych na uroczystej mszy : Andrzeja Pulita, wójta Gminy Skarbimierz oraz dla zaangażowanych w to dzieło innych pracowników Urzędu Gminy Skarbimierz a także wykonawcy p. AndrzejowiWenzke z Dobrzenia Wlk.oraz ze wszystkich sił  wspierającej odbudowę Radzie Sołeckiej i pani sołtys Małgorzacie Kowalskiej złożył ks. proboszcz Marek Dziedzickościoła NMP Królowej Polski w Zwanowicach.

Odbudowana, po ok. 60 latach, wieża z nowym hełmem jest widoczna z dala przez przybywających do Zwanowic.  Mieszkańcy wioski  mogą być dumni, że udało się dokonać jej odbudowy, co jest ponoć ewenementem na skalę, przynajmniej, województwa.

   Andrzej Sowa