Policja przypomina o możliwości wstąpienia w szeregi mundurowej formacji

0

Policjantem może zostać każdy obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Konieczna jest również zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych.


– Służba w Policji jest dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia. Oferujemy ciekawą i satysfakcjonującą pracę oraz stabilne zatrudnienie. Dodatkowo zapewniamy wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych, możliwość doskonalenia zawodowego, kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku – informuje KPP w Brzegu.

– Jako policjant mamy również prawo do otrzymywania dodatkowych świadczeń, takich jak: dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak. To także skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby) – dodaje mł. asp. Patrycja Kaszuba, oficer prasowy brzeskiej komendy.

Należy dodać, że przed rozpoczęciem służby, nowo przyjęci policjanci kierowani są na kurs podstawowy. Już wówczas otrzymują wynagrodzenie, które po podwyżkach wynosi około 2 800 złotych netto. Po 6-miesięcznym szkoleniu zarobki policjantów przekraczają średnio 3 800 złotych. Kolejne awanse w służbie wiążą się ze wzrostem wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane służbą w Policji powinny rozpocząć swoje starania od formalności, a więc złożyć odpowiednie podanie wraz z kwestionariuszem osobowym, który można pobrać ze strony internetowej www.opolska.policja.gov.pl. Do podania trzeba załączyć dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy.

– Dokumenty można przesłać na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu: nr tel. 77 4222150, 77 4222151 lub 77 422 21 58. Zainteresowani z naszego regionu mogą również złożyć komplet dokumentów w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu, a termin ustalić pod nr 47 8633 268. Ze względu na panujący stan epidemii prosimy o posiadanie przy sobie przedmiotów ochrony osobistej umożliwiających zakrycie ust i nosa, a także rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk – podsumowuje mł. asp. Patrycja Kaszuba.