Edukacja teatralna — profilaktyczny wymiar sztuki wobec współczesnych problemów

0
Reklama
Reklama
Reklama

Rosnąca liczba zachowań problemowych w grupach dzieci i młodzieży, a także pojawianie się nowych zagrożeń dla ich prawidłowego rozwoju, wywołują coraz większy niepokój dorosłych. Często zadaje się pytanie – co robi szkoła?

Otóż, w Zespole Szkół Budowlanych im. Ks. Jerzego II Piasta w Brzegu, podobnie jak również w innych placówkach, treści związane z profilaktyką zapisano w podstawie programowej oraz w programie wychowawczo -profilaktycznym. Profilaktyka stanowi jedno z najważniejszych zadań stojących przed szkołą. Wychodząc naprzeciw problemom, jakie spotykamy na co dzień, w tym roku szkolnym zaprosiliśmy Teatr profilaktyczny „Kurtyna” z Krakowa.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama
Reklama

Uczniowie ZSB w Brzegu oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu 29 listopada będą mieli możliwość uczestniczenia w spektaklach, które przygotował teatr „Kurtyna”.

Uczniowie ZSB w Brzegu uczestniczyć będą w spektaklu „Zmowa milczenia” oraz warsztatach przeciwko przemocy, cyberprzemocy oraz nasilającej się agresji wśród dzieci i młodzieży, a uczniowie szkoły podstawowej w spektaklu „Czas próby”.

Scenariusze przedstawień w warstwie merytorycznej związane są ze wskazaniami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tematyka z zakresu przeciwdziałania narkomanii normuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto w świetle ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym zarówno wątki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, jak i z zakresu przeciwdziałania narkomanii, są podjęte w oparciu o cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Teatr „Kurtyna” jest jednym z najstarszych, a na pewno najbardziej znanym teatrem profilaktycznym w Polsce. Założony 20 lat temu przez Macieja Berniaka, istnieje nieprzerwanie do dzisiaj, realizując przedstawienia i warsztaty profilaktyczne na terenie całej Polski.

Niewątpliwie profilaktyka jest bardzo istotna w szkole i jak pisze J. Szymaoska – terapeuta i specjalista ds. profilaktyki w wydawnictwach ORE – „to podanie pomocnej dłoni czy rozłożenie ochronnego parasola, a czasem nawet szczepionka – bo wzmacnia odporność wobec trudnych sytuacji życia” . To tyle, ale i aż tyle. Jesteśmy przekonani, że wydarzenie to wzmocni działania codzienne nauczycieli i pedagogów w naszej szkole oraz zaproszonej do tego programu szkole podstawowej.

Spektakle oraz warsztaty organizowane przez Zespół Szkół Budowlanych dla dwóch grup odbiorców i odbędą się dzięki wsparciu Grupy Azoty.

Całość wydarzenia odbywa się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Brzeskiego oraz Burmistrza Miasta Brzeg.

Monika Wojciechowska

Reklama
Reklama
Reklama