„To ostatni raz z moją klasą – to ostatni raz w Naszej Piątce”

0
fot. Szkoła

Tym mottem 18 czerwca br. żegnali się absolwenci klas ósmych PSP5 w Brzegu.
Uroczystość rozpoczął przepiękny polonez odtańczony na gościnnym dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich, którego Dyrektorowi Panu Dariuszowi Byczkowskiemu dziękujemy za możliwość skorzystania z obiektu oraz „wielkie serce” dla młodzieży.


Wśród zaproszonych Gości znaleźli się przedstawiciele Rady Szkoły i Rady Rodziców – Pani Joanna Milian i Pan Marcin Weznerowicz oraz Prezes ZNP Pani Renata Stec.

Impreza brawurowo prowadzona prze Annę Fiałkę i Macieja Polanowskiego obfitowała w momenty wzruszające, refleksyjne i radosne.„…Tak to były dobre czasy, urodzaj na ananasy….”- słowa Ani najtrafniej oddały atmosferę , jaka pozostanie w pamięci jej koleżanek i kolegów opuszczających mury „Piątki” oraz ich nauczycieli.

Wiele łez popłynęło w chwili, gdy „Nasi Ósmoklasiści” dziękowali Pani Dyrektor Beacie Kulbace, która nad ich rozwojem pieczę trzymała całe osiem lat. To do tego, pierwszego od wielu lat, pożegnania absolwentów nowej szkoły nawiązała także Dyrekcja, odnosząc się do całego cyklu edukacyjnego niedawnych „Maluchów”. Pani Dyrektor dziękując Rodzicom szczególnie wyróżniła Panią Joannę Milian i Pana Artura Stecułę przyznając im tytuł „Przyjaciela Szkoły”.

Był też moment, by nagrodzić uczniów osiągających sukcesy w konkursach i olimpiadach i na egzaminie ósmoklasisty. Chociaż każdy stojąc na scenie uczeń miał prawo czuć się wyróżniony, bo sukcesem jest ukończenie szkoły i zmierzenie się z niełatwym egzaminem.
Statuetkę za„ Największe osiągnięcia w konkursach” otrzymała Małgorzata Gancarz –trzykrotna laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego i zdobywczyni I miejsca w Konkursie Wiedzy o Języku Polskim, najwyższym wynikiem egzaminu ,wśród piszących wszystkie jego części poszczycić się mógł zdobywca drugiej statuetki Olaf Stecuła. Najlepszym absolwentem PSP5 została Karolina Hołomejko.

„Nauczycielu byłeś mi naprawdę bliski….” zaśpiewali wszyscy absolwenci kończąc cześć artystyczną i sprawiając gronu pedagogicznemu największą przyjemność.

Chociaż wszyscy mieliśmy świadomość, że „…to już było i nie wróci więcej….”, wspomnienia pozostaną.

My, wychowawcy klas VIII życzymy „Naszym Dzieciom” wielu sukcesów i dziękujemy za wspólne lata: R. B, M. S, M. P–B, S. Sz, M. A