Bezpieczeństwo w praktyce

0
fot. Przedszkole

Jak zawsze we wrześniu w tematyce zajęć przedszkolnych poruszany jest problem bezpieczeństwa. Z tej okazji po raz kolejny do Przedszkola Publicznego nr 4 zostali zaproszeni specjaliści. Bo przecież kto najlepiej zna się na bezpieczeństwie. Oczywiście POLICJA.


Panie policjantki uzupełniły wiedzę dzieci o zasady bezpiecznej jazdy na rowerze. Podkreśliły, że bardzo ważne jest zabezpieczenie przed upadkiem. Posiadanie kasku z pewnością ochroni przed urazami głowy, a nawet może uratować życie. Podczas jazdy w samochodzie, najbezpieczniej dla dzieci jest w foteliku i w zapiętych pasach. Panie przypomniały dzieciom również o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas jazdy środkami komunikacji zbiorowej (autobus, pociąg).

Przedszkolaki poszerzyły też wiedzę na temat zasad kontaktu z nieznajomymi oraz ćwiczyły postawę ,,żółwia” w przypadku kontaktu z agresywnym pieskiem. Bardzo ważnym elementem spotkania było utrwalenie w pamięci dzieci numeru alarmowego 112.

Podczas wrześniowych zajęć przedszkolaki poznają najważniejsze zasady ruchu pieszych. Uczą się rozpoznawać niektóre znaki i poruszać się bezpiecznie po chodniku. Odbywają piesze wędrówki w pobliżu przedszkola, aby w przestrzeni publicznej ćwiczyć bezpieczne poruszanie się i rozpoznawanie znaków drogowych. Uczą się prawidłowo przekraczać jezdnię w miejscach oznakowanych oraz reagować na sygnalizację świetlną.

Wszystkie wymienione działania mają na celu uświadamianie małym dzieciom potrzeby dbania o własne bezpieczeństwo, nie tylko w domu i w przedszkolu, ale też w przestrzeni publicznej. Uczymy też czujności, umiejętności rozpoznawania zagrożenia i sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Joanna Pich