Hiszpański po angielsku?

0
fot. PSP nr 3

Czemu nie, szczególnie, gdy nauczycielem jest Hiszpan, student z wymiany międzynarodowej w ramach programu Erazmus. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu raz w miesiącu odbywają się lekcje języka angielskiego z udziałem studentów z wymiany międzynarodowej.


Wszystkie klasy siódme i ósme uczestniczą w zajęciach, poznając przy okazji tradycje i kulturę krajów pochodzenia studentów. Gościliśmy już młodych ludzi z Gruzji, Hiszpanii i Turcji. Wykorzystaliśmy również okazję do zaprezentowania naszej Małej Ojczyzny, bawiąc się w przewodników po naszym rodzinnym mieście. Przygotowaliśmy też prezentacje o tradycjach i kulturze naszego kraju. Niektórzy z nas utrzymują kontakty z wolontariuszami poprzez dostępne komunikatory, dlatego teraz, w czasie kwarantanny chcieliśmy utrzymać łączność i kontaktujemy się przez dostępne aplikacje. Przy okazji do naszych „tradycji językowych” dołączyliśmy lekcje hiszpańskiego ze studentem z Hiszpanii, a lekcje odbywają się po angielsku. Okazuje się zatem, że każdą sytuację można wykorzystać, jeśli się chce wyjść do świata, poza swoje granice, jak nasi znajomi studenci.

Jolanta Mozolewska