Inauguracja roku szkolnego 2023/2024 w ZSB wraz z otwarciem Oddziału Przygotowania Wojskowego

0
fot. ZSB
Reklama

W Zespole Szkół Budowalnych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu uruchomiony został Odział Przygotowania Wojskowego. W uroczystej inauguracji roku szkolnego wziął udział Wiceminister Obrony Marcin Ociepa.


  • „Od ponad 17 lat, znakiem rozpoznawczym naszej szkoły jest mundur, który z dumą nosi nasza młodzież. A dzisiaj jesteśmy świadkami przełomowego dla naszej szkoły, dla naszego środowiska – otwarcie Oddziału Przygotowania Wojskowego jest spełnieniem naszych potrzeb, ambicji, w duchu wartości ponadczasowych i uniwersalnych, patriotyzmu, niepodległości, oddania Ojczyźnie i przede wszystkim wolności Ojczyzny” – mówiła dyrektor Renata Jabłońska – Denes.
  • „Wniosek o utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego, jest wyrazem tego, że jako szkoła, jako wychowawcy i uczniowie, bo są chętni, którzy dobrowolnie ten mundur ubierają, a to nie jest takie proste, to nie jest takie oczywiste, bo za mundurem idzie szereg zobowiązań, więc ten wniosek i państwa zaangażowanie jest wyrazem, że kierujecie się dewizą: chcieć więcej, wymagać więcej, chcieć więcej od swego najbliższego otoczenia i od życia. Gratuluję, Państwu tego, że szkoła dołącza do tej elitarnej grupy szkół w Polsce, gdzie są Odziały Przygotowania Wojskowego – czyli klasy mundurowe z certyfikatem Ministerstwa Obrony Narodowej – mówił Sekretarz Stany Ministerstwa Obrony Narodowej Marcin Ociepa.

Porozumienie w zakresie współpracy podczas realizacji szkoleń wojskowych podpisali Dowódca 1 Brzeskiego Pułku Saperów, płk Grzegorz Oskroba oraz Dyrektor ZSB, Renata Jabłońska – Denes.

Na podstawie decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej, przyznanej Powiatowi Brzeskiemu na utworzenie OPW od dnia 1 września 2023 r. w technikum w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu – od dziś klasa I w zawodzie technik spedytor realizować będzie program Oddziału Przygotowania Wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Program realizowany będzie przez szkołę w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

Uczniom klasy I technikum, realizującym program OPW, życzymy wytrwałości, zaangażowania i prezentowania postaw patriotycznych jako nadrzędnych wartości w służbie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na pamiątkę spotkania Dyrektorka szkoły wręczyła grafikę z budynkiem szkoły, wykonaną przez naszą absolwentkę Małgorzatę Konieczną, a Minister wręczył ryngraf wojskowy.

Życzę Wam drodzy uczniowie, aby nowy rok szkolny 2023/2024 w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu był dla Was czasem przyswajania wiedzy. Realizujcie swoje pasje i rozszerzajcie horyzonty, angażując się w liczne inicjatywy samorządu uczniowskiego, ze wzajemnym szacunkiem, odpowiedzialnością za siebie oraz otwartością na świat, co jest bardzo naturalne w naszej szkole. Dla jednych jest to powrót w dobrze znane mury szkoły, pewnego rodzaju kontynuacja, dla innych ten dzień do początek czegoś zupełnie nowego – mam tu na myśli uczennice i uczniów rozpoczynających naukę w Zespole Szkół Budowlanych. Dziękuję za zaufanie.

  • „Bądźmy wszyscy sobą, bardziej lub mniej doskonali, ale zawsze autentyczni” – mówiła dyrektor, kierując słowa do uczniów. 

W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego udział wzięli: Wiceminister Obrony Narodowej- Marcin Ociepa, Wicewojewoda Opolski- Tomasz Witkowski, w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego- Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO- Monika Jurek, Starosta Powiatu Brzeskiego- Jacek Monkiewicz, Wicestarosta Powiatu Brzeskiego- Ewa Smolińska, przedstawiciele służb mundurowych, zaproszeni goście, kadra nauczycielska i uczniowie.

źródło: ZSB w Brzegu

Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA