Lekcja prawa w Zespole Szkół nr 1 z OS w Brzegu

0

Wakacje tuż tuż, dlatego wiedza o tym czym jest demoralizacja nieletnich jest bardzo ważnym elementem edukacji. W środę (27 maja), w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu, funkcjonariusze z KPP w Brzegu i pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego  przeprowadzili z młodzieżą specjalne zajęcia.


 

Celem spotkania było uświadomienie młodzieży zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających z przekroczenia przez nią 13 roku życia. Profesjonalne i ciekawe przedstawienie tematyki przez sierż. szt. Magdalenę Bielecką z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej oraz Nieletnich i Patologii KPP w Brzegu i dr Beatę Kozicką adiunkta WPiA UO, sędziego WSA, spotkało się ze zrozumieniem i entuzjazmem odbiorców, co zostało zauważone przez młodzież oraz Dyrekcję Szkoły.

Uczniowie klasy pierwszej pod opieką wychowawczyni Pani Iwony Cyprach, z której inicjatywy odbyły się zajęcia, zadawali pytania i chętnie uczestniczyli w lekcji. Świadomość prawna młodzieży jest niewątpliwie istotnym czynnikiem budowania Państwa Prawa. Zrozumienie przez nią kluczowych pojęć, jak: obowiązek, prawo, sprawiedliwość, wymaga nakładu pracy i wysiłku wychowawczego. Niejednokrotnie młodzież zapomina, że mając prawa ma także obowiązki, które wyrażone w formie nakazów czy zakazów muszą (a nie mogą) być przez nią realizowane i respektowane.

Na zajęciach uczniowie mogli poznać pracę Policji i Sądu. Dowiedzieć się jakie starania i wysiłek muszą przedsięwziąć ażeby w przyszłości podjąć studia prawnicze, które umożliwią im wykonywania zawodu prawnika. Mogli także z bliska obejrzeć atrybuty sędziego oraz przymierzyć jego strój. Kilkoro z nich zadeklarowało nawet chęć wyboru tego kierunku studiów.