Fascynujące gospodarstwa edukacyjne

0

 P1010001.JPG

28 stycznia 2014 roku uczniowie klas 4 – 6 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu brali udział w wycieczkach do gospodarstw edukacyjnych w ramach projektu „Fascynujący świat nauki i technologii” realizowanego przez RCRE w Opolu.

 Jedna z grup wybrała się do gospodarstwa edukacyjnego „Ekostyl” w Biadaczu, kolejna do Nadleśnictwa Opole, a ostatnia do Centrum Edukacyjnego Rękodzieła w Markotowie Dużym.
W Biadaczu uczniowie klas czwartych poznali historię powstania gospodarstwa ekologicznego „Ekostyl” oraz zasady jego funkcjonowania. Właściciele gospodarstwa przybliżyli uczniom wszelkie problemy i korzyści, jakie wiążą się z prowadzeniem tego typu przedsięwzięcia. Następnie uczestnicy wyjazdu na własnej skórze mogli odczuć pozytywne efekty funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego. Po części teoretycznej dotyczącej różnego rodzaju zbóż i mąk, uczniowie przeszli do samodzielnego wyrabiania ciasta, z którego następnie wypiekli pyszny, w pełni ekologiczny chleb.
Uczniowie klas piątych brali udział w warsztatach zatytułowanych „Zielony zawrót głowy Leśniczego”, których celem było poznanie świata polskiej flory. Prowadzący zajęcia przedstawili formy ochrony zwierząt i zasobów leśnych, a także uzmysłowili uczniom, na jakie zagrożenia są one narażone i jak należy się zachowywać, aby je chronić. Uczestnicy projektu mieli również możliwość wykorzystania w praktyce zdobytej wcześniej wiedzy związanej z określaniem wieku drzew i drzewostanu.Końcowym etapem spotkania w Nadleśnictwie Opole był turniej wiedzy zdobytej podczas warsztatów, a dotyczący rozpoznawania różnych gatunków roślin, drzew i grzybów.
Szóstoklasiści mieli niepowtarzalną okazję, aby zapoznać się technologią ceramiki z uwzględnieniem garncarstwa. Po części teoretycznej związanej z podstawowymi zasadami procesu technologicznego przerobu gliny, a także obsługą maszyn ceramicznych, uczniowie przystąpili do części praktycznej. Każda z czterech grup miała za zadanie przygotowanie w określonym czasie modelu miasta z gliny wraz z całym zagospodarowaniem. Zadanie sprawdziło nie tylko umiejętności techniczne uczniów, ale także ich zmysł przestrzenny i artystyczny.
Wycieczki do gospodarstw edukacyjnych umożliwiły uczniom naszej szkoły zauważenie współzależności między człowiekiem a przyrodą, w której funkcjonuje na co dzień, a także zdobycie wiedzy praktycznej z zakresu przyrody i matematyki. Wszystkim gospodarstwom serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie i ciekawie przeprowadzone zajęcia.

Katarzyna Wolak
1000953.JPG

 

DSC08986.JPGDSC08993.JPGP1000965.JPGP1000972.JPGDSC08990.JPGP1000996.JPG

DSC09450.JPGP1000989.JPG