Nowinki z „piątki”.

0

IMG_0032.JPG

„Uczmy miłości do przyrody, uczmy spostrzegać jej piękno
cieszyć się nim, podziwiać je i przestrzegajmy dzieci
by tego piękna nie niszczyły"
H. Zdzitowiecka

Dnia 5.02.2014r. w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Brzegu gościli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Koła Ligi Ochrony Przyrody przy Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu pani Urszula Franczak i pan Jacek Boczar, którzy zaprezentowali prelekcję pt.: „Pomagamy ptakom i zwierzętom przetrwać zimę”.
Celem spotkania było:
– zachęcenie do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy,
– kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody,
– tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej,
– pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym,
– uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka.
Zaproszeni goście opowiadali z pasją o lesie i mieszkających w nim zwierzętach, zapoznali dzieci z wybranymi zwierzętami: sarną, dzikiem, bobrem, lisem, jeleniem i różnymi gatunkami ptaków.
Przedszkolaki poznały podstawową zasadę, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje jego mieszkańców. Dowiedziały się także, w jaki sposób pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę, jak zrobić pomysłowy karmnik z butelki lub kartonika. Z dużym zainteresowaniem obejrzały przygotowaną prezentację multimedialną i bajkę edukacyjną.
Na zakończenie spotkania, z panem leśnikiem umieściły na drzewach ogrodu przedszkolnego kule energetyczne będące pokarmem dla naszych małych przyjaciół-ptaków. Doskonałym uzupełnieniem zajęć edukacyjnych były kolorowanki i broszurki przyrodnicze.
Dziękujemy pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu za przekazaną wiedzę i podarowany pokarm dla ptaszków. Będziemy obserwować jak korzystają z niego podczas zimy i pamiętać o jego uzupełnianiu.
B.Kopij
IMG_0001.JPG

IMG_0004.JPG

IMG_0006.JPG

IMG_0022.JPG

IMG_0028.JPGIMG_0030.JPG