Słodka czy gorzka?

0

Nazywa się bardzo sympatycznie „cukrzyca”, ale niech nikogo nie zmyli taka nazwa. Choroba, która niemal w 10% atakuje całą ludzką populację, jest podstępna (gdyż nie daje na początku objawów bólowych), przewlekła i niestety nieuleczalna.


Jej powikłania (które występują zawsze, wcześniej lub później nawet jeśli jest prawidłowo prowadzona) mogą prowadzić nawet do śmierci. Dlatego m.in. propagowanie wiedzy o cukrzycy i edukacja chorych stanowią najważniejszy cel wszystkich członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Listopad to miesiąc, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Również w Brzegu 21.11.2015r. w Ratuszu odbyło się spotkanie osób zainteresowanych cukrzycą pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego oraz Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka poświęcone zagadnieniom tej choroby.

Spotkanie zorganizowało Koło Powiatowe PSD w Brzegu reprezentowane przez prezes Walentynę Witkowską. Opieką merytoryczną objęła obchody Apteka Lekosfera DGA 18 z ul. Długiej 2 oraz nr 9 w Kauflandzie. Pracownik apteki dr farmacji Michał Wysocki wygłosił referat dotyczący powikłań cukrzycy i sposobów zmniejszenia tych powikłań, a jej pracownicy przeprowadzili, badanie ciśnienia, poradnictwo w zakresie stomatologicznym i dietetycznym. Gośćmi konferencji byli m.in. Jolanta Śliż- szef promocji Dolnośląskiej Grupy Aptekarskiej i kierownik apteki nr 9 w Kauflandzie Michał Kubieniec.
Wobec ogromnego zainteresowania uzgodniono, że od stycznia 2016 dr Wysocki będzie udzielał nieodpłatnych porad w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Wyszyńskiego 23. W miesiącu styczniu ze względu na Święto Trzech Króli pierwsze konsultacje odbędą się 13.01.2015r, następnie odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 15.00 do 16.00.

Chorzy i ich rodziny mieli okazję zbadać poziom cukru, ciśnienie, a także wykazać się wiedzą diabetologiczną w „Konkursie Wiedzy o Cukrzycy”, na który nagrody ufundowali niżej wymienieni sponsorzy. Zarząd PSD serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji imprezy Staroście Powiatu Brzeskiego, Burmistrzom Brzegu, Lewina Brzeskiego i Grodkowa, Wójtowi Skarbimierza oraz firmie Zbigniewa Dubiela i Dolnośląskiej Grupie Aptekarskiej (Apteka Lekosfera w Domu Towarowym Piast), a także Zdzisławowi Cicheckiemu za przepiękną oprawę muzyczną.

Brygida Jakubowicz