Najaktywniejszy poseł z Opolszczyzny – Felieton Posła RP Tomasza Kostusia z cyklu Widziane z Wiejskiej

0

Od ponad dwóch lat reprezentuję mieszkańców naszego województwa w Sejmie VIII kadencji. To czas wytężonej pracy na rzecz całego regionu – ze sporym naciskiem na temat poprawy infrastruktury drogowej i kolejowej, który jest mi szczególnie bliski. Mówiąc o pracy parlamentarnej nie sposób też nie wspomnieć o głośnym przeciwstawianiu się zamachowi na polską demokrację i kompromitowaniu naszego kraju na arenie międzynarodowej. Moją aktywność dostrzegł nawet regionalny oddział TVP – zdecydowanie sprzyjający obecnemu rządowi – który przyznał mi miano najaktywniejszego posła z Opolszczyzny. To wyróżnienie jest dla mnie impulsem do równie efektywnej pracy przez pozostały do końca kadencji czas.


Codzienność sejmowa
Reprezentowanie mieszkańców naszego województwa w Sejmie jest dla mnie ogromnym zaszczytem, ale i możliwością stałej pracy na rzecz Opolszczyzny. Można by dużo opowiadać, ale świetnie obrazują to liczby. W ciągu dwóch lat miałem 93 wystąpienia sejmowe, złożyłem 618 interpelacji, skierowałem 18 zapytań, a listę dopełniają 24 oświadczenia. Oprócz tego pracuję w 3 sejmowych komisjach, w tym: Stałej Podkomisji ds. Transportu Kolejowego i Poczty, Stałej Podkomisji ds. Monitorowania Wykorzystania Funduszy UE oraz Parlamentarnej Grupy Polsko Chińskiej, której jestem wiceprzewodniczącym. Ważne tematy dla mieszkańców naszego regionu podejmuję także w zespołach parlamentarnych.

Sprawy ważne dla naszego województwa
Wiele osób uważa, że parlamentarzyści angażują się w dużą politykę i w Warszawie zapominają o sprawach lokalnych. Być może są takie przypadki, ja jednak przede wszystkim staram się dbać o mój region. Przez minione dwa lata trwającej kadencji interweniowałem w wielu sprawach. Jedną z nich był temat nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy Województwem Opolskim a innymi regionami Polski. Inne tematy – niezwykle mi bliskie – dotyczyły inwestycji i modernizacji kolejowych oraz drogowych. Podejmowałem m.in. starania o wpisanie do „Krajowego programu kolejowego do 2023 r.” budowy drugiego toru linii kolejowej nr 144 oraz 61 na odcinku Opole – Lubliniec. Interweniowałem także w sprawach dot. realizacji inwestycji drogowych w Województwie Opolskim, w tym przetargów na obwodnicę: Myśliny, Kędzierzyna-Koźla i Niemodlina.

Służyć wszystkim – bez wykluczeń
Kluczem dużej aktywności posła jest nie tylko jego zaangażowanie, ale też (a może przede wszystkim) aktywność jego wyborców, którzy przedstawiają wnioski, czasem skargi, kierują i chcą mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. Na pewno fakt, że prowadzę 5 biur poselskich w regionie, w tym m.in. w Brzegu, bardzo pomaga w bliskim kontakcie. Starałam się wybrać lokalizację tak, aby każdemu – w przypadku ważnego dla niego sprawy – było do nich „po drodze”. Dodatkowo, przy wyborze lokali brałem pod uwagę fakt, iż osoby niepełnosprawne mają często większe problemy od innych obywateli, i dlatego starałem się tak ulokować swoje biuro w Opolu, by dostęp do niego był przyjazny dla wszystkich. Ktoś może powiedzieć – dziś to normalność… niestety nie. Według portalu 24Opole.pl, moje opolskie biuro jest jedynym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych w mieście. Oby te wszystkie czynniki sprawiały, że za kilka miesięcy – na koniec kadencji – będę mógł pochwalić się równie imponującymi wynikami jak teraz.


Tomasz Kostuś – politolog, poseł Platformy Obywatelskiej RP. Wieloletni samorządowiec od 2008 roku członek zarządu województwa opolskiego, w randze wicemarszałka w latach 2008-2014. Od lat specjalizuje się w tematach samorządu, infrastruktury, bezpieczeństwa narodowego oraz energetycznego. W sejmie jest członkiem komisji infrastruktury, a także wielu delegacji oraz zespołów parlamentarnych. M.in. jest wiceprzewodniczącym Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej i wiceprzewodniczącym Opolskiego Zespołu Parlamentarnego – którego był inicjatorem. Posła można spotkać w jego biurach Poselskich w Opolu, Niemodlinie oraz Brzegu. Więcej informacji na temat jego pracy na rzecz regionu można znaleźć na stronie www.kostus.pl oraz na Facebooku: www.facebook.com/TomaszKostusOpole.