Grzegorz Chrzanowski zakończył kampanię. W formie listu podziękował mieszkańcom za zaufanie i zaprosił wszystkich do udziału w drugiej turze wyborów

0

W nadesłanym do mediów liście kandydat Komitetu Nie dla więzienia Tak dla połączenia dziękuje za zaufanie okazane w pierwszej turze wyborów. Prosi również wszystkich mieszkańców o udział w drugiej turze wyborów samorządowych.


Grzegorz Chrzanowski, oprócz podziękowań skierowanych do wyborców i zaproszenia do udziału w drugiej turze wyborów na burmistrza Brzegu, wyraził wdzięczność mediom lokalnym za możliwość przekazania mieszkańcom istotnych informacji podczas kampanii wyborczej. Poniżej pełna treść listu Grzegorza Chrzanowskiego.

 

List do Mieszkańców Brzegu
Szanowni Mieszkańcy Brzegu!
Bardzo dziękuję za zaufanie okazane w pierwszej turze wyborów zarówno dla mnie, jak i dla mojego komitetu wyborczego NIE DLA WIĘZIENIA TAK DLA POŁĄCZENIA. Państwa poparcie jest dla nas wszystkich dużym wyróżnieniem i jednocześnie ogromnym zobowiązaniem.
4. listopada podejmiemy bardzo ważną decyzję – w czyje ręce powierzymy los Naszego Miasta, w którym żyjemy na co dzień my i nasze rodziny.
Brzeg musi być miastem przyjaznym mieszkańcom, bezpiecznym i radosnym. Chcę by Brzeg jako zabytkowy gród był jednocześnie miastem nowych technologii, pełnym pomysłów i potencjału. Nie podoba mi się, że dotychczasowe działania nie służą rozwojowi miasta i zmierzają do zaprzepaszczenia jego wizerunku jako miasta kultury, oświaty, sportu, zabytków i zieleni.
Zamiast więc narzekać, postanowiłem stanąć do rywalizacji o stanowisko burmistrza Brzegu. Chcę ratować nasze miasto przed marazmem, stagnacją i ograniczeniami.
Mój program powstał w wyniku wielu spotkań i rozmów z mieszkańcami, przedsiębiorcami, a także samorządowcami. To wynik dogłębnych analiz, konsultacji i pomysłów. Poniżej przypomnę moje kluczowe postulaty, dzięki którym nasze miasto będzie miało szansę na szybki rozwój.
Porządek w funkcjonowaniu samorządności w Brzegu
Rada Miejska powinna być organem niezależnym, podejmującym decyzje dotyczące przyszłości naszego miasta w sposób nieskrępowany. Najważniejsze, kontrowersyjne kwestie powinny być podejmowane przez brzeskie społeczeństwo w formie referendum. Mam bowiem wrażenie, że w Brzegu demokracja funkcjonuje tylko pozornie. W sytuacji, kiedy radni są podporządkowani woli burmistrza i nie respektują woli Mieszkańców, mamy prawo być oburzeni. Mamy prawo nie zgadzać się z dominacją jednostki, burmistrza nad ogółem. Obecnie nastąpiło całkowite odwrócenie ról. Burmistrz decyduje, a większość radnych bezkrytycznie aprobuje jego propozycje, chociaż nie zawsze służą one interesom Mieszkańców. Musimy o tym pamiętać i nigdy nie pozwolić na odebranie nam podmiotowości. Jedno jest pewne – Mieszkańcy bez burmistrza mogą funkcjonować. Burmistrz bez Mieszkańców – nie.
Decyzja o wybudowaniu drugiego zakładu karnego na 1500 osadzonych nie może być podjęta wbrew woli ogromnej części Mieszkańców. Konieczne jest przeprowadzenie w tej sprawie referendum.
Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
– bez nich nie będzie rozwoju Brzegu
Rozwój zakładów rzemieślniczych i firm rodzinnych to rozwój miasta. Będę wspierał małe i średnie firmy, czyli ludzi biorących sprawy w swoje ręce. W zaniedbanym, niewykorzystanym budynku Gimnazjum Piastowskiego utworzę Centrum Nowych Technologii. Wspólnie tchniemy ducha przedsiębiorczości w nasz piastowski Brzeg. Uruchomię Zielonkę. Zorganizuję Biuro Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta. W trybie przyspieszonym wypracujemy klimat inwestycyjny, który zaowocuje zagospodarowaniem tych terenów. Postawimy na przedsiębiorczość i budowę mieszkań komunalnych. Znam się na tym. Całe życie zawodowe prowadzę rozmowy z inwestorami, kontrahentami i klientami biznesowymi.
Podniesienie jakości codziennego życia mieszkańców
Ważnym dla rodziców najmłodszych dzieci jest zapewnienie opieki na czas ich pracy. Jeden publiczny żłobek to za mało. Zrobimy na tym polu więcej. Wsparcia zabrakło dotychczas również dla seniorów naszego miasta. Będę wspomagał i liczył się ze zdaniem brzeskiej Rady Seniorów. W ramach działań proekologicznych wprowadzę program podłączeń domostw do miejskiej sieci ciepłowniczej – za przysłowiową złotówkę. Nie będę pobierał dywidend ze spółek miejskich. Te pieniądze mają służyć mieszkańcom. Zapewnię odpowiednie warunki bytowania zwierzętom w schronisku oraz wesprę akcje organizowane na rzecz schroniska.
Działania na rzecz rozwoju turystyki, sportu i rekreacji
Na tym polu jest niestety wyjątkowo dużo zaniedbań. Aby miasto żyło, było atrakcyjne – trzeba zorganizować przestrzeń sprzyjającą integracji społecznej i rodzinnej. Aby zatrzymać tu młodzież, musimy stworzyć im warunki do rozwoju i możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu. Będę dążył do tego, by Brzeg dorównał w tym względzie najlepszym. Będę wspierał brzeski sport
a najważniejsze decyzje dotyczące jego rozwoju będę podejmował razem z Radą Sportu, którą powołam jako organ doradczy.
Podejmę działania na rzecz:
– stworzenia z brzeskiego Rynku wizytówki naszego miasta zarówno dla mieszkańców jak i turystów,
– rozbudowy krytego basenu o dużą sportową nieckę oraz letnie kąpielisko – stanowiące jeden obiekt,
– wykorzystania terenów Kępy Młyńskiej na miejsce rekreacyjne,
– wyznaczenia miejsc pod ogniska/grille w parkach i nad Odrą – stoły piknikowe z zadaszeniem przy placach zabaw, aby rodziny mogły spędzać czas na świeżym powietrzu,
– stworzenia stref dla młodych ludzi, dających możliwość spotkań w swoim towarzystwie,
– tworzenia dróg rowerowych w konsultacji ze środowiskiem rowerzystów, bo to oni najlepiej znają ten temat i będą najlepszymi doradcami,
– promowania Brzegu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.
To wszystko nie jest łatwe do realizacji, ale jest możliwe
Jestem przedsiębiorcą, magistrem inżynierem budownictwa. Udało mi się stworzyć i przez lata rozwijać własną firmę w branży nowych technologii, którą zainteresował się duży operator telekomunikacyjny, dzięki czemu dzisiaj jestem niezależny finansowo. Wiem, jak skutecznie zarządzać miastem, które jest tak naprawdę dużym przedsiębiorstwem. Będąc osobą niezależną, zrealizuję Program Rozwoju Brzegu. Jestem przygotowany merytorycznie i praktycznie do pełnienia tego stanowiska. Oprócz doświadczenia w gospodarce rynkowej posiadam również doświadczenie w pracy samorządowej. Przez osiem lat byłem bowiem aktywnym radnym Rady Miejskiej Brzegu.
Uważam, że nasza gmina potrzebuje dobrego menadżera. Chcę wykorzystać moje doświadczenie i umiejętności dla dobra społeczności, w której żyjecie Wy, ja i moja rodzina. Mam to szczęście, że nie muszę tego robić wyłącznie dla pieniędzy. Mogę to zrobić dla idei, w którą wierzę.
Państwa mądry wybór w II turze wyborów pozwoli na rozwój i rozkwit naszego miasta – Brzegu.
Z poważaniem Grzegorz Chrzanowski