W kilku miejscowościach gminy Lubsza woda nie nadaje się do spożycia. Sanepid zbada nowe próbki

0

Wczoraj (30.09), Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu wydał komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nowy Świat. Inspektorzy poinformowali, że w pobranych próbkach wody stwierdzono obecność bakterii z grupy coli.


− „Wody z kranu nie wolno wykorzystywać do picia, przygotowywania posiłków, kąpieli, do mycia i płukania owoców oraz warzyw, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością. Woda z kranu może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych (np. mycia podłóg, spłukiwania toalet)” –czytamy w komunikacie PPIS w Brzegu.

Informacja ta dotyczy dziesięciu miejscowości w gminie Lubsza: Boruta, Borucice, Mąkoszyce, Nowy Świat, Rogalice, Książkowice, Smolarnik, Roszkowice, Kopalina i Tarnowiec.

– „Próbka pobrana w Rogalicach pokazała bakterię z grupy coli, natomiast sanepid poszedł w kierunku bezpieczeństwa i wydano komunikat dla pozostałych miejscowości zaopatrywanych z wodociągu Nowy Świat. Samo źródło było badane i jest czyste, dlatego można tylko przypuszczać, że sieć zassała niezdatną wodę z jakiegoś przyłącza na niezamieszkiwanej posesji. Wczoraj rurociąg został zachlorowany i dzisiaj pobrano nowe próbki do badań. Wyniku spodziewany się jutro. Obecnie dostarczamy mieszkańcom wodę pitną. W akcję zaangażowane zostały miejscowe jednostki straży OSP” – mówi Bogusław Gąsiorowski, wójt gminy Lubsza.