Projekt Rady Ministrów negatywnie opiniuje wniosek o nadanie statusu miasta dla Skarbimierza-Osiedle. Wójt nie będzie burmistrzem

0
połączenie gmin
Skarbimierz-Osiedle
Reklama
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI
Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

To już niemal pewne, że czwarta próba nadania praw miejskich dla Skarbimierza-Osiedle zakończy się niepowodzeniem. Po negatywnej opinii wojewody opolskiego również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie widzi charakteru miejskiego na tym terenie.


Od 2023 roku w Polsce pojawi się aż 15 nowych miast. Na tej liście zabraknie Skarbimierza-Osiedle. Tak wynika z projektu Rozporządzenia Rady Ministrów, które kilka dni temu opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

  • „Jest to czwarte wystąpienie Rady Gminy Skarbimierz w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Skarbimierz-Osiedle. Poprzednie wnioski były złożone w 2018 r., 2019 r. i 2020 r. Złożony w 2018 r. wniosek Rady Gminy Skarbimierz został negatywnie rozpatrzony przez Radę Ministrów, z uwagi na to, iż układ urbanistyczny miejscowości Skarbimierz-Osiedle opiera się na zabudowie przemysłowej i usługowej. Siatka osadnicza jest mało rozwinięta w stosunku do zabudowy przemysłowej i usługowej. Brak jednoznacznie wyodrębnionego centrum miejscowości. Ponadto, miejscowość nie posiadała wcześniej praw miejskich. W 2019 r. Rada Ministrów podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko, podkreślając, iż obecny układ urbanistyczny miejscowości Skarbimierz-Osiedle w dużej mierze nie przypomina miasta lecz dobrze rozwinięte osiedle. W 2020 r. Rada Ministrów podtrzymała ww. uwarunkowania. Należy stwierdzić, iż powyższe uwarunkowania pozostają nadal aktualne, dlatego wniosek rekomenduje się do negatywnego rozpatrzenia” – czytamy w uzasadnieniu MSWiA.

Przypomnijmy, że głównym orędownikiem nadania praw miejskich dla Skarbimierza-Osiedle jest wójt Andrzej Pulit. Wcześniejsze trzykrotne niepowodzenia w tej sprawie włodarz gminy tłumaczył względami politycznymi i brakiem obiektywizmu poprzedniego wojewody opolskiego oraz starosty powiatu brzeskiego.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI

Przy czwartym podejściu wójt Andrzej Pulit miał ogromne nadzieje, ponieważ sugerował, że nowy wojewoda Sławomir Kłosowski spojrzy na wniosek przychylnym okiem. Ponadto, obecnym starostą powiatu brzeskiego jest były wicewójt Skarbimierza Jacek Monkiewicz, a wicewojewodą były wiceburmistrz Brzegu Tomasz Witkowski, który przez ostatnie lata współpracował z burmistrzem Jerzym Wrębiakiem i wiceburmistrzem Bartłomiejem Kostrzewą (prywatnie zięciem wójta Pulita). Wszystko jednak wskazuje na to, że pomimo sprzyjających warunków politycznych Skarbimierz-Osiedle pozostanie dobrze rozwiniętym osiedlem, a wójt wójtem, nie burmistrzem.

Reklama
Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego